Holding nedir?

Genel kurullarında çoğunluğu sağladığı aynı özellikleri çeşitli şirketler arasında menfaat birliği kuran mali şirket. Holdinglere müsade eden ilk mevzuat 1888-1889 yıllarında Amerika’nın New Jersey eyaletinde hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Holding, hukuki niteliği bulunan bir şirket olmayıp, tröst (tekelleşme) kurma amacıyle gerçekleştirilen şirketler topluluğunu ifade eden bir terimdir. Holdinge özelliklerini veren, hukuki bakımdan şirketin tabi olduğu kuruluş şekli değil, ekonomik yönden kendisine mevzu olarak aldığı faaliyet sahası ve çalışmalarında gösterdiği değişikliktir.

Holdinglerin gayesi; başka şirketlerin sermayelerine katılmak, onlara ortak olmak yolu ile kendi sermayelerine kar sağlamaktır. Holdingin ortaya çıkması için bir şirketin diğer şirketlere iştiraki yeterli olmayıp, bu iştirakin, sermayesine katılan şirketin yönetiminde söz sahipi olması gerekir. Bir şirket grubu içinde söz sahipi olan şirkete "ana şirket", "ana ortaklık"; sermaye yatırılan şirketlere de "tabi şirket", "yavru şirket" denir. Türk hukuk sisteminde holdingleri düzenleyici hükümler getirilmemiştir. Sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesinde holding; gayesi başka işletmelere iştirakten ibaret olarak ele alınır.

Holdingin faydaları: 1) Holdingler yavru şirketlerin çeşitli problemlerini tek bir merkezden ele almak

ve çözümlemek imkanına sahiptir. 2) Holdingler, yabancı ülkelere yaptıkları yatırımlarla, ait oldukları ülkenin ekonomisine yardım ederler ve sermaye yatırımlarının güvenliğini sağlarlar. 3) Holdingler küçük tasarruf ve sermayelerin birleşmesini temin ile sermaye şirketlerine halkın katılmasını mümkün kılarak sosyal bir hizmet görürler. 4) Güçlenen öz kaynaklarını yeni yatırımlara yöneltmek suretiyle ekonomik kalkınmaya destek olurlar.

Holdingin mahzurları: 1) Holding şirket mekanizması, az bir sermaye ile büyük varlıklara tasarruf edilebilen şirketler üzerinde kontrol kurma imkanı vermektedir. 2) Holdingler yaptığı harcamaları yavru şirketlere yüksek bedelle intikal ettirebilirler. 3) Holding mekanizması, topluluk içinde karşılıklı iştiraklere girişilmek suretiyle sermaye şişirilmesine imkan vermektedir. 4) Şirketin idari yönetimi, teknik gelişmelere uymaması halinde, diğer şirketlerin durumu kötüleşebilir. 5) Yavru işletmeler yeteri kadar amortisman ayırmamaya, aşırı kar dağıtmamaya ve lüzumlu karşılıklar ayırmamaya zorlanabilir. Holding şirketleri faydalıdır veya zararlıdır şeklinde sonuca varabilmek için faaliyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Holding çeşitleri: Holding şirketi diğer şirketin pay senetlerini satın aldığı takdirde "Saf Holding Şirketi"; bir işletmeyi kendi sorumluluğu altında işlettiği halde diğer şirketlerin pay senetlerine sahip ise "Ana Holding Şirketi" adını alır. Sadece şirketlere sermaye vererek yatırım yapan, fakat sermaye verdiği şirketin işlerine ve yönetimine karışmayan holdinglere "Saf Holding", "Yatırımcı Holding" denir. Bir veya muhtelif branşlardaki şirketlerin yönetimine karışabilecek miktarda pay senedine sahip olan holdinge "Ufki Holding Şirketi" adı verilir. Sermaye yatırdıkları şirketin yönetimini ele alan holdinge "İşletmeci Holding" denir.

Sözlükte "holding" ne demek?

1. Birçok ortaklığın pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan büyük ortaklık.

Holding kelimesinin ingilizcesi

n. grasping, gripping; possessing; land, property; stocks, bonds
n. holding company, company that controls other businesses
n. controlling company
Köken: İngilizce

Holding ne demek? (Ekonomi)

Bir ana şirketin denetiminde olan şirketler topluluğudur. Yeteri kadar hisse senedini elinde bulundurarak gruptaki diğer şirketleri denetleyen şirkete "holding company" adı verilir. Holdingi oluşturan şirketler farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Ancak bunların denetimi holding şirketin elindedir. Bazı holdingler sadece grubun denetimi ile ilgilenirler. Bunlar salt holding şirketlerdir. Bir kısmı ise yürüttüğü denetim faaliyetinin yanında kendi başına işletme faaliyetlerinde de bulunabilir. Bunlara da karma holding şirketler adı verilir. Holdingleşme, genellikle aynı kişi, aile veya sermaye grubunun yönetiminde, çok sayıda şirketlerin bulunması durumunda ortaya çıkar. Holdingleşme aslen bir Amerikan icadıdır. Farklı şirketlerin holding kapsamında toplanması, onların yö netim, denetim, pazarlama ve mali kaynak gibi ortak ihtiyaçlarını bir elden sağlama ve holdinge aile ismini verme gibi avantajlar doğurur. Holdinge bağlı şirketler tüzel kişiliklerim korurlar. Böylece de holdingleşme sonucunda holding şirket, kendi sermayesinin çok üzerinde toplam sermayeye sahip şirketler grubunu denetleme olanağını elde eder. Çünkü bir şirketin denetimini ele geçirmek için teorik olarak onun yüzde 51 hissesine sahip olmak gerekir. Ancak gerçekte, sermayenin çok sayıda hissedar arasında dağıldığı durumlarda, yüzde 51 in çok altındaki oranlarda hisse senedine sahip olmak denetimi ele geçirmeye yeterli olabilmektedir. Gereğinden fazla şirketin holdinge katılması ise, holding ile bunlar arasındaki ilişkileri çok karmaşık bir duruma getirerek etkinliği azaltabilir. Ayrıca holding çerçevesinde ödenecek vergiler şirketlerin böyle bir birliğe girmemeleri durumunda ödeyecekleri vergilerden çok daha yüksek olabilir. Bir başka nokta da holdingleşmenin anti-tröst politikalara konu olabilmesidir. Bunlar da holdingleşmenin dezavantajlarıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç