Hla b27 nedir?

Hla b27 bir doku antijeni'dir. Tanısal açıdan önem taşımaz. Bu genin varlığı Ankilozan spondilit tanısı koymayı sağlamaz. Bu geni taşıyan herkeste Ankilozan spondilit ortaya çıkmaz. Hastada Ankilozan spondilit varsa çocuğunda Ankilozan spondilit gelilme olasılığı %10; çocuğunda Hla b277 varsa %20'dir.

Ankilozan spondilit kronik, ağrılı, yangısal (enflamatuvar) bir artrit türü ve özbağışık bir hastalıktır.

Hla b27 aynı zamanda bir testtir. Bu test romatoloji uzmanları tarafından tarafından istenmektedir.

Hla b27 testi için hastadan 5ml kan örneği alınarak Mor kapaklı tüplere konur.

Hla b27 adı nereden gelmektedir?

Hla b27 kısaltması İngilizce "Human Leukocyte Antigen B27" adından gelmektedir. Human Leukocyte Antigen kavramı Türkçe'de "İnsan Lökosit Antijeni" anlamına gelmektedir.

Hla b27 testi ne için istenir?

1. Hla b27 testii başlıca şüpheli ankilozan spondilit (AS), Reiter sendromu (reaktif artirit), veya bazı anterior uveit tanısını doğrulamak ya da emin olmak amacıyla istenir.

2. Hla b27 testi artirite benzer kronik eklem ağrısı, katılık, ve enflamasyona neden olan durumları değerlendirmek ve tanısını koymak için kullanılan test grubu olarak istenebilir.

3. Hla b27, bazen bilinen bir hastalık sürecinden kaynaklanmayan nüks uveit görülen kişilerin değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla istenir.

Hla b27 hangi ırkta hangi sıklıkta bulunur?

Doku uygunluk antijenlerinden olan HLA-B27 beyaz ırkta %8, siyah ırkta %4 ve sarı ırkta %0.5-9 sıklıkta bulunur.

Hla b27 testi sonuçları ne zaman çıkar?

Hla b27 testi sonuçları kan verildikten yaklaşık 2 hafta sonra çıkmaktadır.

Hla b27 testi sonucu pozitif çıkarsa ne olur?

Tanısal açıdan tek başına önem taşımasada istatistikler gösteriyor ki Hla b27 testi sonucu pozitif çıkan bireyler içinde ankilozan spondilit görülme sıklığının genel topluma göre arttığı görümektedir. Ankilozan spondilit hastalarının yaklaşık %90’ında Hla b27 test sonucu pozitiftir. Hla b27, ankilozan spondilit hastalarının yaklaşık olarak %90-96’sında pozitiftir. Hla b27 pozitifliği tek başına tanı koydurmaz ancak, Hla b27 varlığı ankilozan spondilite yatkınlığı arttırır. Hla b27 pozitifliği saptanan bireylerin 1/5'inde hastalık gelişir.

Hastada ilgili bir hastalık yok ise, Hla b27’nin bulunması hangi hastalıkların bulunacağını, ne kadar süratle gelişeceğini, şiddetini, prognozunu, veya hangi organlarını etkileyeceğini belirlemede kullanılamaz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç