Hisse senetleri nedir?

Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senetlere "Hisse senedi" denir. ermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadırlar.

Hisse senedi, şirket ile hisse sahibi arasındaki özel ilişkiyi ifade eder. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına katılırlar.

İtibari (nominal) değerinin altında bir bedelle hisse senedi ihraç edilemez.

Yazılı fiyat; Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen fiyattır.

Hisse senedi türleri

1. Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri

2. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

3. Bedelli ve Bedelsiz Hisse senetleri

4. Pirimli ve Pirimsiz Hisse Senetleri

Bedelli

Yeni taahhüt veya ödeme yoluyla çıkarılır. Bedeli arttırıma konu olan.

Bedelsiz

Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, gayri menkul satış kazançları veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkarılacak hisse senetleri için yeni bir ödeme veya yeni bir taahhüde gerek yoktur. Yeni hisse senetleri eskisinin uzantısı olduğundan bu hak eski ortaklara aittir.

Hisse senedi türevleri

1. Kar ve Zarar ortaklığı Belgeleri

2. Katılma İntifa Senetleri

3. Oydan Yoksun Hisse Senetleri

Kar ve zarar ortaklığı belgeleri

Vade olduğu için hisse senedi değildirler.

İmtiyazlı hisse senedi özellikleri

1. Sabit Bir Temettü (Kar Payı)

2. Oy Kullanma Hakkı Yok

İmtiyazlı hisse senetlerinin spesifik özellikleri

1. Değiştirlebilir

2. Ayarlanılabilen Oran

3. Geri Satın Alınmak Üzere Çağırılabilen

4. Sinking Fund

(Adi) hisse senedi özellikleri

1. Temettü

2. Zaman içinde değişir

3. Ödenmesi zorunlu değildir

4. Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı)

5. Varlıklar ve Karlar üzerinde hak sahipliği verir (Tasfiye Bakiyesine katılma hakkı)

6. Oy kullanma hakkı

7. Bilgi alma hakkı

Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)

Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında arttırılan sermaye kısmından da pay alma hakkını ifade etmektedir.

Hisse senedi piyasasının işleyişi (hisse senetlerinin satışı)

1. Ön Talep Toplama

2. Yatırımcıların olası taleplerinin talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın toplanması

3. Satışta öncelik tanınacağı belirtilmeli

4. Satış Fiyatının Belirlenmesi

5. Satış fiyatının defter değerinden farklı olması halinde, öngörülen satış fiyatı ile bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemler SPK;a bildirlir.

6. Satış Yöntemleri

7. Tahsisli Satışlar (Halka arz edilmeksizin satışı)

8. Halka arz

9. Borsada satış yöntemi

10. Talep toplama yöntemi

11. Sabit fiyatla talep toplama

12. Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplanması (hisse senedi satışlarında minimum bir satış seviyesi belirlenir ve üzerindeki fiyat teklifleri toplanır.

13. Talep toplanmaksızın satış yöntemi

Dış bağlantılar

Hisse Senetleri Canlı Hisse Senedi Takibi ve Fiyatları

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç