Hisse senedi geliri nedir? (Ekonomi)

(Divident yield) Hisse senetlerine yatınlan paranın sağladığı gelir oram. Yıllık temettü miktarının hisse senedinin satın alındığı fiyata bölünmesi ile elde edilir. Hisse senetleri nominal fiyatla ihraç olunur, fakat talep durumuna göre piyasa fiyatı değişir. Dolayısıyla hisse başına belirli miktar temettü dağıtımına karar verilince, onu ihraçtan satm alanlarla piyasa fiyatından satın alanların gelir oranları farklı olur. Örneğin 1.000 TL. nominal fiyatlı hisse senetleri başına 100 TL. kar payı dağıtımına karar verilmişse, bu adı geçen senedi ihraç fiyatından alanlar için yüzde 10 yatırım geliri demektir, oysa bunu daha sonra diyelim ki 2.000 TL. fiyatından satın alanlar için gelir oranı yüzde 5 tir. hisse senedi yatırım gelirlerinin işletmenin dağıttığı temettüye, bunun da işletmenin karlılığına bağlı olduğu düşünülür. Bu doğru olmakla birlikte, birçok nedenden ötürü, hisse senedi gelirleriyle işletmenin karlığı arasında tam bir uyum bulunmamaktadır. Önce, pay senedi sahiplerinin aldıkları temettüler tüm şirket karını temsil etmemektedir. Çünkü, bir kısım karlar pay sahiplerine ödenmemektedir. Sonra, gelir oranı, ödenen temettü kadar senedin satm alındığı fiyata da bağlıdır. Hisse senetlerinin gelir oranları genellikle tahvil gelirlerinden daha yüksek olmaktadır. Çünkü, hisse senetleri tahvillere göre spekülasyona daha açık yatırım araçlarıdır. Tahviller düzenli bir faiz geliri sağlarken, hisse senetlerinin gelirleri belirli değildir. Esasen bazı yatırımcılar için, hisse senetlerinin temettü gelirlerinden çok, sermaye kazançları önem taşır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç