Higrometre nedir?

Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alettir. Meteorolojide kullanılan bu aletlerin, gördükleri işe göre çeşitleri vardır. Bazıları mutlak nemi, bazıları nisbi nemi ölçer. Hygro Yunancada nem, meter ise ölçen demektir. Havanın nemini ölçmeye yarayan araç. Nemölçer de denir. Higrometrelerle genellikle bağıl nem ölçülür. Duyarlığı az olmakla beraber içinde bir insan saçı bulunan saçlı higrometre yaygın olarak kullanılır.

Bu tür higrometrelerde bağılnem arttıkça içindeki saç uzar. Bu uzama mekanik bir biçimde büyütülerek gösterge üzerinde ibreyi saptırır. Bağıl nemi doğrudan doğruya ölçen higrometreler genellikle biri kuru, öbürü ıslak tutulan iki cam tüpten oluşur. Mutlak nemi ölçen kimyasal higrometrelerde (yoğunlamlı higrometre de denir) bir kaptaki su alttan boşaltılırken üstte meydana gelen boşluğa nem alıcı bir maddeyle doldurulmuş bir tüpten hava girer. Nem alıcı maddenin ağırlaşması, içeri çekilen havadaki nemi verir. Havanın nemini ölçen higrometrelerden başka, nem çeken bazı maddelerin elektrik direncindeki değişimleri ölçmeye yarayan elektrik higrometreleri de vardır.

Bu aletler nemi tespit etme metodlarına göre tasnif edilebilirler. Başlıcaları şunlardır:

1. Psikrometre denilen ve yanyana iki termometrelerden birinin haznesine ıslak bir bez örtülür. Havadaki nem miktarı düştükçe ıslak hazneden daha fazla buharlaşma olacağı için, iki termometrenin göstereceği sıcaklıklar arasındaki fark, o nispette büyük olacaktır.

2. Çiğ husulü (buhar yoğunlaşması) için gerekli ortamı simüle (benzerini hasıl) eden alet. Soğutucu tertibat ile havadaki su buharının yoğunlaşmasını sağlar ve bu yoğunlaşmanın meydana getirdiği sıcaklığı ölçer. Bu da nem miktarını gösterir.

3. Saç veya öküz barsağından parçalar kullanılarak yapılan aletler.Alette, havadaki izafi (bağıl, rölatif, nisbi) nem miktarı arttıkça sözkonusu organik maddelerin boylarının uzayacağı prensibi kullanılır.

4. Havadaki rutubeti emen kimyevi maddeleri kullanan aletler. Havadaki nem miktarı arttıkça, bu maddeler daha fazla nem emerler ve dolayısıyla ağırlıkları da o nispette artar.

5. Kimyevi olarak işlenmiş metal tellerin elektriki dirençlerinin havadaki nemden etkileneceği prensibinden istifade eden aletler.

higrometre

Bütün bu aletler, uygun bir kalibrasyon (ölçülen değerle nem arasındaki bağıntı ayarı) yardımıyla sonucu verir. Ölçüm değeri umumiyetle bir mekanizma vasıtasıyla bir ibre, yazıcı uç veya elektronik göstergeye intikal eder.

Sözlükte "higrometre" ne demek?

1. Nemölçer.

Higrometre kelimesinin ingilizcesi

n. hygrometer
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç