Hdf (High Density Fibreboard) nedir?

Hdf kısaltması adını "High Density Fibreboard" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. High Density Fibreboard kavramı Türkçe'de "Yüksek yoğunlu elyaf levha" anlamına gelmektedir. Hdf; Mobilya ve iç mimari uygulamalarda kullanılan odun elyafından üretilmiş bir ahşap malzeme levhasıdır. Hdf ürünleri 2.2 mm kalınlıktan 50 mm’ye kadar, EN - DIN 622 Standartlarında ve E1 emisyon sınıfında üretilmektedir. MDF levhalara çok benzemektedirler. Hdf'lerin çok homojen bir yapısı ve kapalı yüzeyleri vardır.

Hdf (High Density Fibreboard) nerelerde kullanılmaktadır?

1. Hdf levhalar esasen laminat döşemeler için taşıyıcı levha olarak kullanılmakatdır.

2. Mobilya ve iç mimari uygulamalarındada kullanılır.

Hdf (High Density Fibreboard)'lerin özellikleri

1. Astarlanabilir,

2. Basılabilir,

3. Kaplanabilir,

4. Cilalanabilirdir,

5. İyi bükme ve çapraz çekme dayanıklılığı vardır.

6. Şişme etkisi hususunda da kontrplaklardan daha üstündürler.

Hdf (Hemodiafiltrasyon) nedir?

Hdf, "Hemodiafiltrasyon" anlamına gelmektedir. Hdf alternatif diyaliz yöntemlerinden birisidir. Çift pompalı diyaliz adıylada bilinmektedir. Diyaliz ve fıltrasyon yöntemlerinin bir kombinasyonudur. Solüt kaybı başlıca diffuzyon ile, daha az oranda hemofiltrasyonla olmaktadır. Geleneksel hemodiyaliz, toksinleri difüzyon ile uzaklaştırırken, hemodiafiltrasyon daha geniş bir toksin spektrumunun optimumda uzaklaştırılması için daha efektif bir yöntem olan konveksiyonu kullanır.

Azalmış Gfr’si olanhastalarda hemodiafiltrasyon yapılması önerilir. İlk olarak 1982 yılında klinik kullanıma girmiştir. Kanın filtreye ulaşmasını sağlayan güç, hastanın kan basıncı değil, peristaltik hareketlerle kanı çekebilen bir pompa sistemi ile sağlanır. Yeterli kan akım hızı nedeniyle, filtre tıkanması ve antikoagülasyon ihtiyacı azalmıştır.

Sentetik membranlar kullanılır ve solütler konveksiyon prensibi ile uzaklaştırılır. HF sistemine, filtreye giriş yerinden dializat eklenmesi ile uygulanan yöntem HDF olarak adlandırılır.Bu teknikte, HF’daki konvektif klirense, kanın dializat ile karşılaşması sonucu gerçekleşen diffüzif klirens de eklenmektedir.

Hdf (Hemodiafiltrasyon) ne zaman tercih edilir?

Kalp yetmezliği yanında hastada hastanın solüt uzaklaştırılmasına da ihtiyaç varsa o zaman hemodiyaliz ve ultrafiltrasyonun birlikte gerçekleştirildiği hemofiltrasyonya da hemodiafiltrasyon işlemini seçmek daha doğru olacaktır. Hemofiltrasyon işleminde izole ultrafiltrasyonda kullanılandan daha geçirgen bir membran kullanılır, diyalizat kullanmaksızın daha yüksek kan akımında daha yüksek oranda sıvı vücuttan uzaklaştırılabilir.

hdf

Arzu edilenden daha fazla sıvı çekimi olma ihtimali nedeniyle replasman sıvısına ihtiyaç duyulur. Hemodiyaliz kadar olmasa da önemli miktarda solüt klirensi sağlanır.Eğer primer amaç sıvı uzaklaştırılmasından ziyade solütlerin uzaklaştırılması ise bu durumdaki bir kalp yetmezliği hastasında hemodiafiltrasyon işlemini tercih etmek gerekir.

Hdf (Hemodiafiltrasyon) avantajları

1. Hemodinamik olarak iyi tolere edilir.

2. Intravasküler hacimde ani değişikliklere neden olmaz.

3. Azotemi, elektrolit ve asit-baz dengesizliği tedavisinde daha başarılıdır.

4. Sıvı çekmede oldukça etkindir.

5. Teknik olarak basittir; YB ekibi tarafından uygulanabilir.

6. Böbrek fonksiyonlarını korur.

7. Metabolik kontrol HD’ye oranla daha etkindir.

8. Disequilibrium (Dengesizlik) sendromu yaratmaz.

9. Ek besinlerin verilmesine olanak sağlar.

10. Kafa içi basıncı artırmaz.

Hdf (Hemodiafiltrasyon) dezavantajları

1. Difüzyon

2. Konveksiyon

3. Adsorbsiyon

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç