Hbv dna nedir?

Hepatit B virüsü, halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatite yani "karaciğer iltihaplanması"na neden olan bir virüstür. "Hbv" olarak kısaltılmaktadır.

Hbv dna; Hepatit B tedavisinin başarısının ölçümünde kullanılan bir testtir.

PCR (Polymerase chain reaction) ya da polimeraz zincir reaksiyonu, moleküler biyolojide uygulanan bir teknik olup, basitçe nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması olarak tanımlanabilir. Yani elimizdeki mevcut Dna'dan milyonlarca kopya elde etmemizi sağlayan bir tekniktir.

Hbv dna pcr, hepatit B virüsünün saptanmasında rutin olarak kullanılan, analitik duyarlılığı oldukça yüksek olan bir testtir. Testin amacı, analiz edilen numunede hepatit B virüs Dna'sını (Hbv dna) saptamaktır. Böylece virüsün varlığı da saptanmış olmaktadır. Bu yöntemle çok düşük miktarlarda Hbv dna (10-50 kopya/ml) tespit edilebilmektedir.

Hbv dna ne zaman kullanılır?

Hbv dna, Hepatit B enfeksiyonu tanı ve takibinde kullanılır.

Elisa testinde HBS Ag testi pozitif olanlara testi teyit etmek ve Hepatit B taşıyıcılığının takibinde de kullanılır.

Hbv dna sonuçlarının anlamı nedir?

Hbv dna'nın normal değeri negatif'tir. Bu durumda Hepatit B varlığından söz edemeyiz.

Hbv dna'nın değeri pozitif olduğunda ise Hepatit B virüsunun var olduğu anlaşılır.

Hbv dna hangi durumlarda kullanılır?

Hbv( Hepatit B ) enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır.

Elisa yöntemiyle  HBS AG pozitif çıkan hastalara, Hbv dna testi de yapılmalıdır. Asemptomatik(belirti vermeyen) taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde Hbv dna kullanılabilir.

KantitatifPCR metotları

KantitatifPCR metotları yüksek sensitivitelerinden dolayı Hbv dna seviyelerini ölçmek için de kullanılmaktadır. Son zamanlarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan real-time Pcr (RT-PCR) tekniği, Hbv dna'?nın kantitasyonuna imkan sağlayan hızlı ve basit bir testtir.

Hbv dna Kantitatif testi viral yük miktarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem, termocyle süresince oluşan PCR ürününün vermiş olduğu fluoresansın belirli zaman aralıklarında ölçülmesi temeline dayanır. Sonuçta, HBV yüzey geni için düzenlenmiş bir proba ve bilinen konsantrasyonları içeren referans standartlarla Hbv dna kantitasyonun(miktarına) ulaşılır.

Bu teknikle serumda çok az miktarda Hbv dna genom kopyası varsa bile tespit edilebilir.

Hbv dna kantitatif testinin isteneceği durumlar

1. Hbv dna Pcr testi pozitifliğinde,

2. Hastalığın aktif (viral replikasyonun devam ettiği) veya inaktif durumunun tespitinde,

3. Viral yük miktarına göre tedavi stratejilerinin belirlenmesinde,

4. İlaç tedavisi gören hepatit B hastalarında,

5. Tedaviye verilen yanıtın sorgulanmasında,

6. Kronik hepatit B hastalarında hastalığın hangi düzeyde olduğunun belirlenmesinde.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç