Harcırah nedir?

Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası "yol harcı", "yol parası", "yolda harcanmak üzere verilen" demektir. Türk hukuk sisteminde ise, Harcırah Kanunu’nda ifadesini bulmuştur.

1954 tarihinde çıkarılan ilgili kanuna göre, harcırah, "Bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını" ifade etmektedir. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşlarda çalışan personele, personel kanununa göre aylık alan kimselere, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde çalışan ve harcırah kanununda zikredilen personele hangi şartlarda verileceği, miktarının nasıl hesaplanacağı ve

diğer özellikleri kanunla düzenlenmiştir.

Harcırah, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme gibi masraflardan birinin, bir kaçının veya tamamının ödenmesini öngörür. Harcırah miktarları, her yıl bütçe kanunları ile yeniden belirlenerek, verilecek paraların genel fiyat artışlarını takip etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Özel müessese ve şirketler de, personelinin harcamalarını karşılamak için ücret ve personel yönetimi kaideleri dahilinde kendilerine has özel harcırah sistemleri geliştirirler. Genel olarak harcamalar için önceden belli bir miktarın topluca verildiği ve sonradan getirilecek belgelerde bunun hesabının tutulduğu avans sistemleri, harcamalar için belli bir miktarın tayin edilip, bunu aşan kısımlarının personelin kendisi tarafından karşılandığı sabit harcama sistemleri görülebilir. Tabiatiyle, her şirket, hangi tür harcamaların karşılanacağına dair kaideler ve prensipler de tayin etmiştir. Bu hususta firmalar, diğer firmalardaki uygulamaları takip ettiği görülmektedir.

Sözlükte "harcırah" ne demek?

1. Yolluk.

Harcırah kelimesinin ingilizcesi

n. travel expense, subsistence money, subsistence
Köken: Farsça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç