Hara nedir?

Genellikle at üretilen çiftliklere denir. Harada aygırlar, damızlık kısraklar bulunur. Bunlardan yetiştirilen taylar halka satılır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ordunun at İhtiyacını karşılamak için çeşitli kurumlar vardı. Sonradan bu kurumların bozulması üzerine 1830'da Eskişehir yakınındaki Çifteler Harası, 1876da da Karacabey Harası kuruldu. Bugün başlıca haralarımız şunlardır: Çifteler (Eskişehir), Çukurova (Adana), Karacabey (Bursa), Karaköy (Samsun), Konya, Sultan suyu.

Haracılığın dünya zootekni tarihinde çok eski bir mazisi vardır. Hara eskiden Arabistan, Ukrayna ve Türkistan’da kullanılıyordu. İlk modern hara Fransa’da kurulmuş, buradan da, diğer Avrupa devletlerine yayılmış ve dünyaca meşhur haralar meydana gelmiştir. Türkiye’de modern ve ilmi metodlarla çalışan hara, Aziziye’de (Mahmudiye-Eskişehir) 1913 senesinde kurulmuştur.

Fakat Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Yunanlıların Eskişehir bölgesini işgal etmeleri yüzünden bu hara istenilen gelişmeyi gösterememiş, göç yüzünden hayvanların büyük bır kısmı telef olmuş ve damızlık at bakımından büyük zararlara uğramıştır. istiklal Savaşının sona ermesi ile tekrar faaliyete başlamış ve Türkiye haracılığının esasını teşkil etmiştir (1923).

Daha sonra Karacabey’de Türkiye Cumhuriyetinin ilk modern harası kurulmuştur. Bu haranın çalışmaları diğer haraların kurulmasında faydalı olmuştur. Burada at, sığır, koyun türünün ilmi çalışmalarla ıslahı yapılırken, aynı zamanda çayır ve mer’alar, ilmi metodlarla daha iyi hale getirilmiştir. Bugün devlet haralarında yetiştirilen Arap atları, sür’at, mukavemet, zarafet ve asalet gibi ideal bir hayvanda bulunması gereken özellikleri taşımaktadır.

hara

Karacabey harasında yetiştirilen merinos koyunu ise yapağı, et ve süt bakımından yetiştirilen en iyi koyun ırkıdır.Günümüzde başta Karacabey olmak üzere, Çifteler, Karaköy, Sultansuyu, Çukurova, Konya ve Altındere haraları kurulmuştur.Çıkarılan 867 sayılı kanunla kurulmuş olan devlet haraları, ilmi metodlarla çalışan döner sermayeli ıslah ve yetiştirme kurumlarıdır.

Çifteler harası

Yeni şekliyle 1934;te Eskişehir yakınlarındaki Çifteler ve Aziziye haraları üzerinde kurulmuştur. Hara, 43.000 dönümlük bir araziyi kaplar. Memleketimizin en eski harasıdır; Hazineye ait Çukurova Çiftliği, müştemilatiyle, Mercimek Çiftliği topraklarında kurulmuştur. 80.000 dönümlüktür. Hara topraklan eskiden göçebe aşiretlerin otlak yeriydi. 1895'te burada padişahın emriyle bir çiftlik kurulmuş, sonradan burası orduya hayvan yetiştiren bir hara durumu almıştır. Hara Atatürk;ün özel ilgisiyle 1931'de yeniden kuruldu.

Karacabey harası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 1924&'te kurulmuştur. Modern tesisleriyle, damızlıklarının yüksek vasıflarıyla tanınan Karacabey Harası'nda sığır ve koyun da yetiştirilir. Hara, ilk çalışmalarına Çifteler'den getirilen 10 aygır ve 95 kısrakla başlamış, sonradan damızlık İngiliz, yarım kan Arap atları, daha başka çeşitler yetiştirilmeye başlanmıştır. Haranın sığırcılık kolunda safkan, yarım kan Monfaton cinsiyle, manda üzerinde çalışılmaktadır.

1944&'ten beri domuz da yetiştirilmektedir. Karacabey Harası'nda koyun yetiştirilmesine önem verilir. 1935'ten sonra geniş ölçüde Merinos üretilmeye başlamış, sonradan hara arazisi az geldiğinden 1943'te Bandırma yakınlarında Bandırma Merinos Çiftliği kurulmuştur. Karacabey Harası;nın arazisi 91.767 dönümdür.

Karaköy harası

Karadeniz bölgesi'nin hayvan çeşidini ıslah maksadıyla Bafra'nın Karaköy kesiminde, 25.472 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştur.

Konya harası

Yeni şekliyle 1934&'te kurulmuştur. Arazisi 16.000 dönümdür.

Sultansuyu harası

Hazineye ait Sultansuyu çiftliği'nde 79.000 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştur. Malatya'nın Akçadağ kazasındaki harada daha çok at neslinin ıslahına çalışılmaktadır. Sultansuyu Harası ilk defa 1848'de kurulmuştur.

Sözlükte "hara" ne demek?

1. At üretilen çiftlik.
2. Hare.

Cümle içinde kullanımı

Karacabey harası.

Hara kelimesinin ingilizcesi

[Hara] v. make; manufacture; create; construct, build; fashion, shape; compose; emit; wage, conduct (war, battle); prepare, do; cause; perform; effect; force; render; fabricate; behave, act in a particular manner; live through; be
n. stud farm, stud, stock farm, haras
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç