Haciz nedir?

Borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir) ve gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması.

İhtiyati haciz: Vadesi gelen borcunu ödemeyen borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi gibi hallerde, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden karar alınarak, mallarına el konularak satış ve devrinin önlenmesi.

Normal haciz (İcra-i haciz): Bir alacağın tahsil edilmesi için yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı lehine, borçlunun mal ve haklarına icra memuru tarafından el konulmasıdır.

Haciz konulabilmesi, takibin kesinleşmesi şartına bağlıdır. Takibin kesinleşmesi; ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde olur. Bu takdirde borçlunun mallarına haciz konulabilir.

Borçlunun elindeki malların haciz ile alınması muhafaza, tedbiridir. Ancak, haczedilen mal alacaklının rızası ile borçluda bırakılabilir.

Borçlunun, borcunu karşılayacak menkul malı var ise gayrimenkulleri haczedilemez.

Haczin sonuçları: Haciz konulan malda borçlunun tasarruf yetkisi (alacaklı lehine) kalkar veya

sınırlandırılır.

Haciz zaptı: Haciz yapıldığının ispat vesikasıdır.

Haczi caiz olmayan şeyler: Borçlunun ve ailesinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı malların haczine izin verilmemiştir. Devlete ait mallar, borçlunun kendisi ve mesleği için lüzumlu eşya ve elbise, ibadet eşyası ve dini kitaplar, mutfak takımı ve eşyası, şayet borçlu çiftçi ise bunun lüzumlu arazisi, çift hayvanı, zirai aletleri haczedilemez.

Ancak maaşlar, ücretler, sigortalar, emekli maaş ve iratları, borçlu ve ailesinin geçimleri için lüzumlu miktar ayrıldıktan sonra haczedilebilir.

Sözlükte "haciz" ne demek?

1. Bir alacağın ödenmesi için, borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konması.

Cümle içinde kullanımı

Türkan'ın kocası oturdukları evin eşyalarını hacizden zor kurtarmıştı.
- A. İlhan

Haciz kelimesinin ingilizcesi

n. distraint, sequestration, attachment, confiscation, distress, garnishment, levy, seizure, vesting
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç