Gtip no nedir?

Gtip, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan gtip, aslında Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 12 haneli koda verilen isimdir.

Gtip no, İngilizce'de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized System olarak adlandırılmaktadır. Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem Nomankaltürü (AS) oluşturmaktadır.

Nomankaltür, uluslararası kurallara ve yorumlara göre uluslararası ticarete konu olan tüm ürünlerin sistematik olarak numaralandırılması veya isimlendirilmesi anlamına gelmektedir. 6 haneli kodlardan oluşan armonize sistem, uluslararası ticaret istatistikleri ve ülkelerin gümrük tarifeleri için evrensel bir temel teşkil etmektedir.

Armonize sistem kodunun, ürünlerin gümrük işlemlerindeki "kimlik numarası" olduğu da söylenebilir. Gtip ise armonize sitemi esas alan ve ilk altı (6) hanesi srmonize sitemle aynı olan Türk gümrük tarife cetvelindeki 12 haneli koda verilen isimdir. Her bir eşya/eşya grubu için bir gtip kodu bulunmaktadır.

Armonize sistem nedir?

Dünya Gümrük Örgütü'ne bağlı 170'den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmektedir.

Armonize sistemin kullanım amaçları nelerdir?

1. Gümrük Vergileri tespitinde.

2. Uluslararası ticaret istatistiklerinin tutulmasında.

3. Menşe kurallarının saptanmasında.

4.Yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında.

5. Ticaret müzakerelerinde (Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında).

6. Nakliye vergileri ve istatistikleri için dış ticareti kontrollere bağlı ürünlerin izlenmesinde (atıklar, ozon tabakasına zarar veren kimyasallar vb.).

7. Armonize sistemin ilk 6 rakamı tüm dünyada standart olarak kullanılmakta ve üye ülkelerin bu ilk 6 rakamda herhangi bir değişiklik yapmalarına izin verilmemektedir.

Gtip kodu neyi ifade etmektedir?

1. İlk 4 rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını,

2. İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,

3. 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu,

4. 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları,

5. 11-12 inci rakamlar ise Gümrük Tarife İstatistik (gtip) kodlarını ifade etmektedir.

Örnek bir Gtip kodu

Gtip kodu örneği

Dış bağlantılar

Gtip sorgulama

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç