GSS borcu nedir?

GSS borcu, Genel Sağlık Sigortası borcu anlamına gelmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60'ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır.

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıda genel sağlık sigortalısı sayılmayanların anlatıldığı bölümde sayılanlar hariç olmak üzere yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Genel sağlık sigortası zorunlu mu?

Bilindiği üzere ülkemiz 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortasına geçti. GSS temelde bir sosyal sağlık sigortası. GSS sistemi kapsamında bir işyerinde çalışmandan yani zorunlu sigortalı olmadan tüm vatandaşlar sağlık sigortalısı sayılıyor. Dahası, genel sağlık sigortası vatansız ve sığınmacılar, Türkiye’de ikamet tezkeresi alarak ikamet eden yabancılar gibi birçok kesimi de sağlık güvencesine kavuşturuyor.

Genel sağlık sigortası sistemi ile ülke sathında sağlık hizmetlerinden yararlanamayan hiç kimsenin kalmaması hedeflendi. GSS temel olarak primli bir sistem. Başka bir deyişle sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödemek gerekiyor.

Ancak yapılan gelir testine göre geliri asgari ücretin üçte birinden az geliri olduğu tespit edilen vatandaşlardan ise prim alınmıyor. Böylece de geçmişte Yeşil Kart sisteminde olduğu gibi muhtaç kişilerin sağlık giderlerinin yine devletçe ücretsiz karşılanması hedeflenmiş bulunmakta.

Genel sağlık sigortası primi borçları nasıl yapılandırılır?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren on iki ay içerisinde 30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Ödemeler ne şekilde olacaktır?

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine  kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri  taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilecektir. Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 tarihine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme ne şekilde olacak?

Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç