Gsmh nedir?

Gsmh, Gayri safi milli hasıla kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Gayri safi milli hasıla, yaygın olarak bilindiği gibi bir ülkedeki kişi başına düşen gelir değildir.

Gsmh, bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış(nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerleri toplamıdır. Diğer bir ifade ile Ulusal ekonominin Ulusal sınırlar içinde ve dışında yarattığı 1 yıllık gelirdir.

Gsmh türleri nelerdir?

1- Nominal Gsmh

2- Reel Gsmh

Gsmh nasıl hesaplanır?

Gsyih (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi

Gsmh = Gsyih + net Dış alem faktör Gelirleri

Türkiye'nin örnek Gsmh oranları

Yıl: 2006 Miktar: 575.784 Ytl büyüme Oranı: %6,0

Yıl: 2005 Miktar: 488.100 Ytl Büyüme Oranı: %7,6

Yıl: 2004 Miktar: 428.900 Ytl Büyüme Oranı: %9,9

Gsmh ne demek? (Ekonomi)

(Gross National Product - GNP) Bir ülkede bir yıl içerisinde üretilen bütün mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla toplam değerini ölçmeye yarıyan bir kavramdır. Tüketim ve yatırım amaçlarıyla kullanılan nihai malları kapsar. Ara malları ile stoklarda mevcut eskiden üretilmiş malları kapsamaz. Çünkü, ara malları nihai tüketim ve yatırım mallarının içinde yer almaktadır. Bunların tekrar hesaba katılmaları iki kere toplanmaları anlamına gelir. Stoklardaki eski mallar ise bu yıl üretilmedikleri için cari üretimin bir parçası sayılmazlar. Gayri Safi Milli Hasıla, Devletin ve özel kesimin nihai tüketim harcamaları ile gayri safi yatırımlarına (gayri safi sabit sermaye) stok değişmeleri ile mal ve hizmet ihracının eklenmesi ve bu toplamdan mal ve hizmet ithalatının çıkartılmasına eşittir. Bu şekilde, o yıl içinde ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla değerine ulaşılmaya çalışılır. Buradaki "gayri safi" terimi, yatırım harcamaları toplamından, amortismanların yani üretim dolayısıyla sermaye tesislerindeki aşınma ve eskime payının, düşülmemesinin sonucudur. Gayri Safi Milli Hasıla, ülkenin toplam mal ve hizmetler üretiminin en geniş kapsamlı ve en temel kavramıdır. Aşınma ve eskime payından ayrı olarak piyasa fiyatlarıyla ölçüldüğü için dolaylı vergiler ve sübvansiyonları da kapsar. O bakımdan piyasa fiyatlarıyla ölçülen GSMH’dan dolaylı vergileri çıkartıp elde edilecek rakama sübvansiyonlar ilave edilecek olursa, Faktör Fiyatları ile Gayri Safi Milli Hasıla elde edilir. GSMH’ya net faktör gelirleri eklenerek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bulunur. GSMH’dan türemiş diğer bazı kavramlar şunladır: GSMH’dan amortismanlar ile dolaylı vergiler çıkartılarak milli gelir elde edilir. Milli Gelirden dağıtılmamış temettüler çıkartılır ve buna transfer harcamaları eklenirse Şahsi Gelir’e ulaşılır. Bundan da kişisel vergilerin çıkartılması suretiyle Şahsi Harcanabilir Gelir rakamı bulunur ki bu da tasarruflarla kişisel harcamaların toplamından oluşur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç