GMDSS nedir?

GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi anlamına gelmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO / International Maritime Organization), denizde tehlike ve emniyet konusunda oluşturduğu uluslararası haberleşme sistemidir.

GMDSS dünya çapında yürürlüğe girmeden önce gemiler, tehlike ve emniyet çağrılarına ayrılmış frekansları dinlemeye, tehlikede bulunan ve yardım isteyen bir gemiye süratle ulaşmaya mecburdular. GMDSS, gelişen uydu haberleşme teknolojisini de kullanarak, bulunulan bölge ve meteorolojik şartlar ne olursa olsun yeryüzündeki her noktadan, sesli çağrıya gerek olmaksızın otomatik olarak yardım çağrılarının ve tehlike uyarılarının gönderilmesini ve alınmasını sağlamaktadır.

Şubat 1999’dan itibaren çalışmaya başlayan GMDSS, arama kurtarma operasyonlarının eşgüdümlü ve gecikmeksizin, en kısa sürede başlatılıp bitirilmesi esasına dayanmaktadır. Gemi, tehlike durumunu doğrudan karadaki arama kurtarma birimlerine bildirmede uluslararası sularda seyredecek gemilerin sistemin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Uluslararası sularda seyreden 300 groston ve üzerindeki yükleri ile 12’den fazla yolcu taşıyan gemiler bu kapsamdadır.

Denizde haberleşme birinci derecede can ve mal güvenliği, ikinci derecede rutin haberleşme açısından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda haberleşme sistemleri ve usulleri oluşturulmuş, gemilere bazı cihazların bulundurulmasında zorunluluklar getirilmiştir. Bu konudaki en son düzenleme küresel deniz tehlike ve emniyet haberleşme sistemidir. Bu sistem denizde meydana gelebilecek tehlike durumlarında arama ve kurtarma çalışmalarının uluslararası işbirliği ve yardımlaşma anlayışı içinde yapılabilmesini öngören bir haberleşme sistemidir.

GMDSS avantajları

Uydu haberleşmesinin, sayısal seçmeli çağrı (DSC) sisteminin ve Darband Direk Yazmalı Telgraf (teleks) (NBDP) teknikleri de dahil olmak üzere modern teknolojinin getirmiş olduğu avantajlar nedeniyle, tehlike uyarılarının gönderilmesinin ve alınmasının otomatik olarak gerçekleştiği Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sisteminde (GMDSS) gemilerin bulundukları bölge ve meteorolojik şartlar haberleşmesinin gerçekleşmesine engel teşkil etmeyecektir.

Sistemin çalışma şeması (Şekil -1 )'de verilmiş olup, bir geminin tehlike uyarısı, çok kısa bir zaman süresin de kıyıdaki arama ve kurtarma yetkilileri, tehlikedeki gemiye yardım edebilecek yakınlıktaki gemi ve gemiler tarafından doğru olarak alınarak işleme konulacak ve gerekli arama ve kurtarma çalışmaları başlatılacaktır. Sistemin bünyesinde ivedilik ve güvenlik haberleşmesi, seyrüsefer ve meteorolojik uyarılar dahil olmak üzere deniz güvenliği bilgilerinin yayınlanması ve rutin  haberleşme hizmetleri de yer almaktadır.

gmdss

Gemilerin gross tonajlarına göre bulundurmak zorunda oldukları telsiz techizatları GMDSS'de gemilerin gidecekleri deniz alanları dikkate alınarak değerlendirilecek, VHF kıyı istasyonlarının kaplama alanındaki gemiler A1 bölgesi telsiz techizatı , MF kıyı istasyonlarının kaplama alanındaki gemiler A2 bölgesi telsiz techizatı, INMARSAT kaplama alanındaki gemiler A3 bölgesi telsiz techizatı ve bunların dışında kalan bölgelerde seyahat eden gemiler A4 bölgesi telsiz techizatı ile techiz edileceklerdir.

Kısacası GMDSS, dünya denizlerinde nerede olursa olsun bir geminin tehlike ve acil hal haberleşmesini % 100 emniyetle yapabileceği bir sistem olarak öngörülmektedir. Ülkemizde, sahil istasyonları ile birlikte GMDSS sistemi için öngörülen hususlar TGM'ce gemilerde ve Türk Telekom A.Ş.   Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup, IMO kararları çerçevesinde altyapı tesisleri devreye girmiş ve hizmete sunulmaya devam edilmektedir.

GMDSS haberleşmesinde kullanılan cihazlar ve sistemler

DSC: Gemiden gemiye, gemiden kıyıya ve kıyıdan gemiye haber alma için DSC’yi kullanarak formatı önceden belirlenmiş bir tehlike sinyalini otomatik ve yazılı olarak gönderen ve GPS gibi mevki bildiren bir alıcıya bağlıysa mevki de belirterek yardım çağıran cihaz.

EPIRB: Deniz aracının tanıtma işaretlerini yayımlayarak yerinin bulunmasını sağlayan telsiz vericisi.

COSPAS-SARSAT: EPIRB sinyalleri için kullanılan uluslararası uydu sistemi.

SART cihazı: Tehlikedeki kazazede veya geminin yerini bildiren arama kurtarma radar cevaplayıcısı.

INMARSAT uydu sistemi: Denizcilik uydu iletişim sistemlerinin ana sağlayıcısı.

MSI (Deniz güvenlik bilgileri) / NAVTEX: Meteorolojik ve seyir ikaz mesajları tehlike 11 kaza raporları gibi deniz güvenlik bilgilerini otomatik olarak almaya programlanmış Navtex yayını.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç