Giffen paradoksu nedir?

Normal Talep Kanunu’nun aksine, bazı malların fiyatı düştükçe talebinin azalması durumu. Bu tür mallara Düşük Mallar da denebilir.

Bu çelişkiye ilk kez İrlandalI bir İktisatçı olan Robert Giffen (1837-1910) işaret ettiği için buna O’nun adı verilmiştir. Giffen, işçiler üzerinde yaptığı incelemelerde ekmek fiyatları yükseldiğinde işçilerin ekmek tüketiminin de arttığını, aksine fiyatlar düştüğünde tüketimin de düştüğünü gözlemlemişti. Bugün için Giffen malları (düşük mallar) standart talep analizlerinin bir reddinden çok bunların özel bir durumu olarak kabul edilir.

Bir malın fiyatındaki değişmenin doğurduğu iki etki vardır : Gelir Etkisi ve İkame Etkisi. Fiyattaki bir düşme bireyin reel gelirini artırır, yükselme de aksine azaltır. Dolayısıyla fiyatı düşen bir mal eğer normal bir mal ise gelir etkisi dolayısıyla talebi artar. Düşük mallarda ise gelir etkisi negatiftir. Yani fiyat düştükçe reel gelir artarken mal pahalılaşanmalın yerine ikame edilir, diğer bir deyişle ucuzlayan maldan daha fazla talep edilir. Eğer gelir etkisi negatif ve ikame etkisini bastıracak kadar güçlü ise, fiyatı düşen bir malın talebi net olarak azalır (fiyatı yükselen bir malın talebi de net olarak artar) Bu durum düşük mal veya Giffen Paradoksu varsayımlarının geçerli olduğu durumdur.

Ayrıca bakınız

Paradoks nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç