Sözlükte "gereksinim" ne demek?

Gerekseme, gereksinme, ihtiyaç.

Gereksinim kelimesinin ingilizcesi

n. need, want, requirement, deficiency, demand

Gereksinim nedir? (Felsefe)

İnsanların, insan guruplarının sınıfların ya da bir bütün olarak toplumun, doğasal ve toplumsal yaşam (varoluş) koşullarıyla olan özgül ilişkileri.

Bu ilişkiler, insanların doğasal ve toplumsal yaşam koşullarını kavramalarından ve onları amaçları doğrultusunda kullanmalarından ibarettir. Gereksinimler her zaman somut ve tarihsel olarak, bir yandan mevcut sosyoekonomik kuruluş tarafından, öte yandan bu sosyoekonomik kuruluşun üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından ve nihayet bunlara dayanan temel sınıf çıkarları tarafından belirlenirler. Gereksinimler, üretim, daha geniş anlamıyla toplumsal faaliyetler tabanı üstünde ortaya çıkarlar ve çalışmanın öznel itici gücü ve. her türlü faaliyetin güdüsü olarak etki yaparlar. Tarihsel bakımdan belirli ve somut olan mevcut gereksinimler, her üretim faaliyetini nasıl nedeni olan insan gereksinimlerini giderirken, bir yandan da yeni gereksinimler yaratır. İnsan gereksinimleri çok çeşitli olup, gittikçe karmaşıklaşma ve evrenselleşme eğilimi gösterirler. İnsan gereksinimleri, bireysel tüketim alanlarıyla, üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin geliştirilmesiyle, toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıyla ve bireysel becerilerin ve yeteneklerin artırılmasıyla, bilgilerin derinleştirilmesiyle, kültür ve fikir yaşamının geliştirilmesiyle, boş zamanların anlamlı şekilde değerlendirilmesiyle vb. ayrı ayrı ilgilidir. Kapitalist toplumda gereksinimlere sermaye değer biçer.

Emekçi kitlelerin gereksinimleri, her şeyin belirleyici olan, sermayenin daha çok kar sağlama emellerine uygun olduğu ölçüde geliştirilir ve giderilirler ne var ki, bunun yanı sıra emekçi kitlelerde, sınırsız bir bolluk, özgürlük, sınırsız tüketim özgürlüğü ve güvence altına alınmış bir gelecek görüntüsü yaratmak için, gereksinimler çarpıtılır ve saptırılır, yapay olarak artırılır. Bu da emekçi kitlelerini fikirsel olgunluğa erişmekten alıkoyar onların emperyalist sisteme daha da bağımlı duruma gelmelerine yol açar. Sosyalist toplumda emekçilerin artan maddi ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması, sosyalist toplumun ve üretimin baş hedefidir. Bu hedefler, henüz sosyalizmin temellerinin atıldığı ve sosyalist üretim ilişkilerinin ancak adım adım başarıya ulaştığı aşamada, birçok alanda gerekli önkoşulların yaratılmasından sonra gerçekleştirilebildiği halde, gelişmiş sosyalist topluma geçişle birlikte, insan gereksinimlerinin daha kapsamlı olarak giderilmesi hedefini, sosyalist ekonominin odak noktasına getirmek olanaklı olur. Bu aşamada, gereksinimleri sosyalist yaşam tarzının temellerine ve içeriklerine uygun şekilde yeniden düzenleyerek sosyalist kişiliklerin geliştirilmesi ve onların topluluğun çıkarları doğrultusunda aktif olarak harekete geçirilmesi sağlanır. Sosyalizm, özellikle kişiliğin her yanıyla geliştirilmesine ve anlamlı, insan onuruna yaraşır bir yaşamın gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ve sosyalist toplumun daha yüksek bir gelişim düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak olan gereksinimleri öncelikle destekler ve teşvik eder.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç