Sözlükte "gelir vergisi" ne demek?

1. Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi.

Gelir vergisi kelimesinin ingilizcesi

n. income tax, pay as you earn

Gelir vergisi ne demek? (Ekonomi)

(Income tax) Gerçek kişilerin genellikle bir yıl içinde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelir ve kazançlardan alman bir vergidir. Gelişmiş ülkelerde Hazinenin en büyük gelir kaynağı durumundadır. Gelir vergisinin konusu vergilendirme dönemi içerisinde kişinin çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin toplamıdır. Ancak gelir dar ve geniş anlamda ele alınabilir. Sermayedeki değer artışlarının dikkate alınmayıp yalnızca akım şeklindeki gelirlerin kapsanması durumunda dar anlamda gelir söz konusudur. Aksine akım şeklindeki gelirlerle birlikte sermaye değerindeki artışlar da vergi yükümlülüğü kapsamına alınmışsa burada geniş anlamda gelir tanımı yapılmış olmaktadır. Ancak çağdaş uygulamada dar anlamda gelir esas alınmaktadır. Sermayenin değerindeki artışlar ayrıca bir sermaye kazançları vergisine konu olmaktadır. Bireyin gelirleri toplamına genellikle artan oranlı bir vergi tarifesi uygulanır. Gelir vergisi aynı zamanda şahsileştirme prensibine göre alman vergilerdendir. Bu ise verginin sübjektifleştirilmesi ya da yükümlünün ödeme gücüne göre alınması demektir. Verginin şahsileştirilmesini sağlayan bazı hususlar şunlardır: (a) Gelir arttıkça vergi oranın da büyümesi yani verginin artan oranlı biçimde uygulanması, (b) Asgari geçim düzeyindeki gelirin gelir vergisi dışında tutulması, (c) Vergileme biriminin, genellikle fert değil aile kabul edilmesi. Buna uygun olarak da eş, çocuklar ve bakılmakla yükümlü kimseler için belirli bir kısım gelir vergi dışında tutulmaktadır. Gelir vergisi, dolaylı vergilerden farklı olarak, doğrudan doğruya bireyler üzerine konulduğu için, hiç değilse kısa dönemlerde yansıtılması güç olan bir vergi türüdür. Bunun bir istisnası belki ücretler üzerindeki gelir vergisi olabilir. Çünkü bunlar kısa dönemde de yansıtılabilirler. Gelir vergisi ilke olarak mükellefin beyanına ve gerçek gelirin belirlenmesine göre tarhedilir. Bununla birlikte verginin götürü usule göre sahndığı durumlar da vardır. Ayrıca ilke olarak vergi, yükümlü tarafından vergi dairesine ödenmekle birlikte bazı durumlarda kaynakta kesme (stopaj) yöntemiyle tahsil edilebilir. Bu durumda vergi, maaş veya ücret ödemesi sırasında iş veren tarafından kesilerek vergi dairesine ödenir (Bkz. Kaynaktan Kesme Usulü).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç