Gayri menkul rehni nedir? (Ekonomi)

(Mortgage) Alacaklı, günü geldiği halde borçlusu borcunu ödemediği takdirde icra yoluyla mallarını haczettirip açık artırma ile sattırma ve böylece alacağını tahsil olanağına sahiptir. Ancak, günü geldiğinde borçlunun yeterli malı olmayabilir veya başka alacaklılar malı daha önceden haczettirmiş olabilirler. O nedenle, alacaklıların haklarını daha baştan güvenceye bağlamak için bazı hukuk kuralları geliştirilmiştir. Gayrimenkul rehni bunlardan birisidir. Belirli taşınmaz üzerinde rehin hakkı kurulduğunda, alacaklı bu hakka dayanarak taşınmaz malı sattırıp bunun bedelinden alacağını elde edebilir. Rehin hakkı tapu siciline işlenir. O bakımdan mal, alacaklıdan kaçırılamaz. Taşınmaz mal kimin eline geçmiş olursa olsun, alacaklının rehin hakkı devam eder. Medeni Kanunumuzda üç türlü rehin hakkı düzenlenmiştir (MK. m. 765): İpotek, ipotekli borç senedi ve ipotekli irat senedi. Taşınmaz mal rehin edilirken hangi ipotek "derecesi"ne kaydedilmişse o derecenin sağladığı güçle güvence altına alınmış olur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç