Gayp nedir?

Gayb, 5 duyu organı ve aletler aracılığı ile algılanamayan şeylerdir. Buna göre duyu organları ve aletlerle algılanabilen her şey malumdur yani bilinendir. O halde gayb, görülemeyen değil görülmeyendir.

Mutlak gayb

Beşer imkan ve kabiliyetleriyle dünyada hiçbir zaman ihata edilemeyen saha Allah’ın zatının ve meleklerinin mahiyeti; kıyamet, ahiret, hesap, cennet-cehennem ahvali bu tür gayba örnek verilebilir. Mutlak gaybı Allah'tan başka kimse bilemez.

Bir insanın nerede ve ne zaman öleceği, bir çocuğun ileride geçimini nasıl sağlayacağı, nerede ve ne zaman başımıza bir musibet geleceği, ileriki zamanlarda zengin mi fakir mi olacağımız, hemen cinsel birleşmeden sonra doğacak çocuğun cinsiyeti, çocuğun büyüyünce kiminle evleneceği ve kaç çocuğu olacağı, uzayın boyutları, meleklerin ve cinlerin tam olarak sayısı, kıyametin kopması vb. sayısız olacak olaylar mutlak gaybdır. Yani insanların kaza ve kaderidir.

Onun için Allah'tan başkası bilemez. Ancak Allah-u Teala ayette belirttiği gibi kendi seçtiği peygamberler bundan ayrıdır. Birde evliyanın bir kısmına bazı gayb bilgilerini Allah-u Teala bildirir. Peygamberler bile gaybın tamamını bilemez. Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinde cin ve şeytanların kulak hırsızlığından bahsedilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V. )'in nübüvvetinden önce bu varlıklar görevli melekleri dinleyerek gelecek ile ilgili haberleri öğreniyorlardı.

Bu haberleri, bilgileri ilişkide bulundukları kimselere bildiriyorlardı. O kişide falan zamanda şu olacak diye açıklardı. Anılan zaman gelince de söylediği olaylar gerçekleşirdi. Gelecekten haber veren bu kişilere Kahin denir. Ancak, Resulullah efendimize Allah-u Teala tarafından peygamberlik verildikten sonra, gök katları cinlere ve şeytanlara kapatıldı, kulak hırsızlığı yapmak isteyenlerin üzerine de şihap (yakıcı ışın) gönderildi.

Bu suretle de cinler ve şeytanlar melekleri dinleyemediler ve kahinlik ortadan kalktı. Eski ünlü kahinlerin gelecekten bazı haberleri verip doğru çıkmasının sırrı buradadır. Kahinler o zamanın cincileriydi. İyi bir kahin olabilmek içinde bedeninde kuvvetli cin ve şeytanların olması ve irtibatta bulunduklarının da kuvvetli olması lazımdır. Yoksa sıradan bir cin bu işi göremez. Günümüzde de eski kahinlerin işlerini medyumlar(cinciler) yapmaktadır.

İzafi (basit) gayb

Zaman, mekan, imkan ve kabiliyet farklarından dolayı bir kısım insanlar için ulaşılmaz, ihata edilmez iken diğerleri için ulaşılan, ihata edilen saha. Yakın bir geçmişe kadar, huzurda bulunmayan bir kimsenin hareket ve konuşmaları gayb iken, günümüzde, çeşitli imkanlarla (radyo, teyp, TV, video vb.) bunlar kısmen de olsa gayb olmaktan çıkarılmışlardır.

Bunun gibi, geçmişte gayb olan birçok saha (coğrafya, astronomi vb. dallarda) artık müşahade sahasına sokulmuşlardır. Mesela, bir güneş veya ay tutulmasının zamanının önceden ihbarı artık “gaybden haber vermek” değildir.

Kur'an da gayb

Kur’an-ı Kerim’de geçen “gayb” kelimeleriyle. yukarıda tanımladığımız iki tür gaybın her ikisi birden kasdedildiği gibi ayrı ayrı, mutlak ve izafi (basit) gayb’ler de ifade olunmuşlardır.

“De ki: …Eğer gaybı bilseydim (daha) çok hayır elde ederdim ve bana kötülük de dokunmazdı…”(7/188) Ayette. kıyametin ne zaman kopacağı gibi mutlak gayb’le beraber, hal ve gelecekteki izafi (basit) gayb, ikisi birden kasdedilmektedir.

“…Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. (Gerçi) biz ancak bildiğimize şahitlik ettik, gaybı bilenler değildik. (Yani işin içyüzünü bilmiyoruz)” (12/81) Ayette izafi (basit) gayb kasdedilmiştir.

” …Onlar ki; gaybe iman ederler, namazı ikame ederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.”(2/3) Bu ayette imana konu olan gayb, izafi ı basit) gayb değildir. Çünkü basit gayba inanmanın, muttakiler için övgüye sayan bir meziyet olarak, namaz kılmak ve infak etmekle beraber anılmasının mana ve hikmeti olamaz. O halde ayette kasdedilen, Allah’ın vc meleklerin varlığı, ahiret hayatı, hesap günü. cennet-cehennem… gibi konular, ’mutlak gayb” dır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç