Garb nedir?

Bir şeyin sınırı ve kenarı; bittiği, kaybolduğu yer manasına gelen Arapça kelime. Güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan magrib>magrib kelimesi kullanılır. Bu iki kelime şark ve meşrik kelimelerinin zıddıdır.

Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. İslam memleketleri genişledikçe garb>garb ve magrib>magrib kelimelerinin muhtevası da genişledi. Irak, Filistin ve Mısır’ın fethinden sonra, Mısır’ın batısında kalan memleketlere Magrib denildi ki, bugün hala bu yerler Magrib diye zikredilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında garb>garb gelimesi, sadece Avrupa için kullanıldı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç