Gap projesi nedir?

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır.

Gap projesi; Asıl adı Güney doğu anadolu projesi olan güney doğu anadolunu can damarı olan fırat ve dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanında kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini sağlama ve tarım alanlarının sulanması hizmetlerini kapsayan entegre projenin adıdır.

Gap projesinin toplam maliyetinin 32 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Projenin, 2013 yılına kadar tamamlanmış olması planlanmaktadır. Ülkemizin ilk sulama projesi olarakta bilinir fakat Gap projesini sadece bir sulama projesi olarak göremeyiz gap projesi çok yönlü bir projedir.

Gap projesi hangi illeri kapsamaktadır?

1. Adıyaman

2. Batman

3. Diyarbakır

4. Gaziantep

5. Kilis

6. Mardin

7. Siirt

8. Şanlıurfa

9. Şırnak

Gap projesinin temel stratejileri

1. Kalkınmada adalet,

2. Katılımcılık,

3. Çevre korunması,

4. İstihdam,

5. Mekansal planlama,

6. Alt yapı geliştirilmesi.

Gap projesinin hedefleri

1. Genel kalkınma hedefleri,

2. Tarımsal kalkınma hedefleri,

3. Sınai kalkınma hedefleri,

4. Sosyal politika hedefleri.

Gap projesinin genel kalkınma hedefleri

Ekonomik yapıyı geliştirerek Gap Bölgesi'ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece Gap Bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak, Gap Bölgesi'ndeki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini artırmak, Bölge kaynaklarının etkili kullanımı yoluyla, kendi başına ekonomik büyüme, sosyal istikrarın ve ihracatın teşviki gibi ulusal amaçlara katkıda bulunmaktır.

Gap projesinin tarımsal kalkınma hedefleri

Tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgelerdeki gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal sanayilere yeterli girdi sağlamak, istihdam olanaklarını artırarak kırsal nüfusun dışa göç etme eğilimini en aza indirmek, ihraç edilebilir ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Gap projesinin sınai kalkınma hedefleri

Bir yandan Gap Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında itici bir güç rolü oynayarak, diğer yandan eğitim/öğretim ve teknolojik gelişme için talep yaratıcısı rolünü oynayarak Gap Bölgesi'nin imajını, toplumsal refahını ve halkın motivasyonunu geliştirmek, yüksek gelirli istihdam olanaklarını genişleterek, bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, ihracatın teşviki ve döviz gelir ve tasarruflarının artırılması konusundaki ulusal amaçlara katkıda bulunmaktır.

Gap projesinin sosyal politika hedefleri

1. Gap projesi çerçevesinde doğa ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen planlama, uygulama, izleme ve değerlendirmeler yöre insanının katılımı ile yapılacaktır.

2. Temel kaynaklara ulaşılabilirliği sağlayacak ve kaynakların verimliliğini artıracak önlemler alınacaktır.

3. Kamu, yerel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kurumların insan gücü ve diğer potansiyelinden (finansman, araç-gereç, teknik bilgi vb.) yararlanılacaktır.

4. Kadın ve genç nüfusa öncelik verilecektir.

Kalkınmanın üç temel ayağı

1. Katılımcılık,

2. Kalkınmada eşitlik,

3. Adalet ve insan kaynaklarının geliştirilmesi.

Önemli: Gap projesine ilişkin toplumsal politikalar kalkınmanın bu üç temel ayağı üzerine kuruludur.

Katılımcılık

Katılımcılık, halkın kendisiyle ilgili politikaların oluşturulmasında karar verme sürecine katılmasına olanak sağlamakta, kalkınma sürecine toplumun, yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların etkin katkı ve katılımını içermektedir.

Kalkınmada eşitlik

Kalkınmada eşitlik, toplumun yoksun kesimlerinin kalkınmaya katılması, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ulaşabilirliğinin artırılması, istihdam olanaklarının yaratılması ve sosyal güvenlik sistemin kapsamının genişletilmesini gerektiren toplumsal politikaların temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Adalet ve insan kaynaklarının geliştirilmesi

Hizmet ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve tüm toplum kesimleri için erişilebilecek çağdaş bir asgari yaşam standardını sağlayacak dengeli bir dağılımın gerçekleşmesi sosyal politikanın temel işlevselliğidir.

Dış bağlantılar

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç