Gacal ne demek?

Gacal, eski Trakya'nın yerlileri olaral kabul edilen halkın ismidir. Kendilerini "Trakya'nın yerlileri" olarak kabul eden, 1300'lü yıllardaki ilk osmanlı fetihleriyle birlikte trakya'ya yerleştirilen yörük boylarının soyundan gelen toplumdur. Günümüzde kendini "trakyalı" olarak adlandıran insanların çoğu 1800'lerden başlayarak günümüze kadar bulgaristan, yunanistan, makedonya, arnavutluk, sırbistan, romanya vs ülkelerden göçerek/göç ettirilerek Trakya'ya yerleşenler ve onların soyu olduğundan trakya nüfusunda azınlık durumundadırlar.

Göçmenler ile gacallar arasında herhangi bir çatışma olmadığı gibi kültür yapısı olarak da artık birbirlerinden ayırt edilemez durumdadırlar, bu iki toplum arasında fiziksel olarak en büyük fark "göçmenler"in (yerel söyleyişle macırlar=muhacirler) çoğunun daha avrupalı bir yapıya sahip olmalarına (uzun bacaklar, sarı/kumral saç, mavi/renkli gözler vb.) rağmen gacalların çoğunun esmer/siyah saçlı ve kısa boylu olmalarıdır.

Özellikle Tekirdağ ilinde yoğunlaşmışlardır, Edirne ve Kırklareli daha çok göçmenlerden oluşur günümüze kadar seçimlerde Tekirdağ sağ Kırklareli ve edirne ise sol ağırlıklı bir seçmen profili çizmişlerdir bu durum gacalların uzun yıllar osmanlı ve türkiye topraklarında yaşamış ve balkan ülkelerinden gelmemiş olmalarından kaynaklanır. Gacallar arasında daha çok Türkçülük ideolojisi hakimdir. çingeneler ve pomaklarla herhangi bir ilgileri yoktur.

Gacalların dillerinin, kuzeyli Gagavuzların dillerine, Osmanlı topraklarında konuşulan Türkçe’den daha fazla benzerliği, Gacalların kuzeyli bir kökenden, yani Karadenizin kuzeyinden gelen Peçeneklerin bir devamı olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Anadolu’da hiçbir GACAL köyü bulunmaması bu ihtimali bir kat daha arttırmaktadır. Bunun dışında Osmanlıca’da hiç bulunmayan ”alat-alatlama / acele-acele etme” sözcüğü bizde hala tazeliğini korumaktadır.

Gacallara, GACAL ne demektir diye sorulduğunda; %90'ı, ”çok eski yerli, anlamına geliyor.” cevabını vermektedirler. Gacal’ın anlamı o değildir ama çok eski yerli oldukları kesindir. Çünkü hiçbir GACAL köyün kuruluş tarihinin bilinmemesi, Gacalların bu yörelerde Osmanlının Avrupa’ya ayak basmasından çok uzun yıllar önce,  yerleşik olduklarının bir ifadesidir. Bazı araştırmacıların, Çingenelerin Gaco-Gacı kelimelerinin, GACAL kelimesi ile fonetik benzerliğinden hareketle, Gacalları bu etnik grupla ilişkilendirme yanlışlığına düştükleri görülmüştür. Ama Gacallarla Çingenelerin hiçbir etnik özelliği örtüşmemektedir. Dil, din, örf ve adetler ile fiziki, anatomik özelliklerinden hemen hemen hiçbiri çakışmamaktadır.

Yorumlar

gacal metin 12.04.2016
Gacal gagauz ve hun lehçesinde, din değiştiren, dönen anlamında kullanılır. Romanya'nın Türk köylerinde gacallara kılıçtan dönenler dendiğini belirtmek isterim. Neden kılıçtan dönenler dendiğinin yorumunu ise size bırakırken gacalların hafiften müslüman olduklarını da bilmekte yarar vardır. Kısacası araplaşmamış ve türklüğünü korumuşlardır ve bu böyle kalacaktır.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç