Gözlem nedir?

Araştırmada veri ve bilgi toplama metodlarından biri.Öteki bilgi toplama metodları anket ve deneydir. Diğer metodlarla birlikte de kullanılabilen ve anket metoduna nazaran daha objektif olabilen gözlem metodunda araştırma konusu olan kişiler, birimler, nesneler ve olaylar hakkındaki bilgiler, hiçbir müdahalede bulunmadan, sadece gözlem yapmak suretiyle toplanır.

Gözlem metodunda gözlemler gözlemci kişiler tarafından yapılabilir veya araştırılan konuyla ilgili bilgilerin alınmasında ve kaydedilmesinde yardımcı araçlardan faydalanılabilir.

Gözlemci vasıtasıyla yapılan gözlemler iki şekilde yürütülebilir. Davranışları, özellikleri, durumları gözlenen kimseler gözlendiklerinin farkında değiller ise, buna "kapalı gözlem" (gizli gözlem) denir. Böylece gözlenen kişilerin sun’i davranışlara yönelmeleri önlenmiş olur. "Açık gözlem" denilen gözlem türünde ise, gözlenen kimseler gözlemcinin varlığından haberdar oldukları için bu tür gözlemler araştırmanın geçerliliğini bozmayacak bir yapıda düzenlenmelidir.

Gözlem metodunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, gözleme konu olacak hususların kesin ve açık şekilde belirlenmesi (kimlerin ve nelerinin, hangi özelliklerinin gözlenip kaydedileceğinin tesbiti), gözlem yoluyla elde edilecek bilgilerin kaydedilmesine yarayacak gözlem formlarının kayıtların kolayca ve hatasız yapılmasına imkan verecek şekilde açık ve basit olması, gözlemciyi uğraştırmaması, gözlemcilerin sadece gözlem ve kayıt işlemi ile yetinmesi, yorum ve değerlendirme yapmaması, gözlem öncesi gözlemcilerin eğitilmeleri ve kendilerine deneme gözlemler yaptırılması lazımdır.

Sözlükte "gözlem" ne demek?

1. Bir nesnenin, olayın ya da bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla,dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede; bir gökcismini ya da olayını çıplak gözle ya da bir araç yardımıyla izleyerek, görülen değerleri saptama işlemi, rasat.
2. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların nedenlerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem; inceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Bir yazı ya da yapıtı yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.

Gözlem kelimesinin ingilizcesi

n. observation, investigation

Gözlem nedir? (Felsefe)

Bilgi edinme sürecinde büyük bir rol oynayan, insan faaliyetinin özel bir biçimi.

Gözlemleme, pratik ve teorik faaliyet biçimlerini birbirlerine bağlar. İleri derecede gelişmiş hayvanlarda rastlanan gözlemlemenin ön-basamaklarından biri, yön bulma refleksive buna bağlı olan iç-güdüsel davranıştır. Gözlemleme bu temel üzerinde, toplumsal faaliyetin özel bir biçimi olarak, toplumsal çalışma süreciyle birlikte ortaya çıkmıştır. Toplumsal çalışma süreci, maddi nesnelere ve onların değerlendirilmesine ilişkin özelliklerin, bağlanıldıkların ve etkileme biçimlerinin sürekli olarak algılanmasını, yani gözlemlenmesini gerektirir. Başlangıçta, çalışma sürecinin bir parçası olan gözlemleme, gitgide bağımsızlaşmış ve bilgi edinmeyle birlikte bilimler de gelişince, özel bir faaliyet biçimi olup çıkmıştır. Gözlemleme aktif bir faaliyettir, nesnenin pasif bir şekilde algılanması değildir gözlemlenen nesnenin bilerek seçilmesini, hedefin ve gözlemleme programının saptanmasını ve sonuçların teorik bir zemin üzerinde değerlendirilmesini gerektirir. Gözlemleme deney’ siz olmaz ne var ki, gözlemleme, nesne üzerinde doğrudan pratik bir etki yapmadığı için deneyden farklıdır.

Nesnenin gözlemlenmesi sırf duyu organları aracılığıyla yürütülüyorsa, buna araçsız gözlemleme denir işe teknik aygıtlar (mikroskop, teleskop vb. ) karıştırılırsa, o gözlemleme araçlı bir gözlemlemedir. Modern bilimlerin bilgi edinme sürecinde, insanların duyu organlarının gücünü artıran ve enformasyonların dönüştürülmesini sağlayan teknik aygıtlar aracılığıyla yapılan araçlı gözlemlemenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gözlemleme, nesnel gerçekteki, nesnelere değil de, gözlemi yapanın kendi düşüncesine, davranışına vb. yönelikse, buna kendi kendini gözlemleme denir. Bu gözlem tipi, psikolojide ve hatta toplumbilimde önemli bir yer tutar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç