Fonksiyonel maliye nedir? (Ekonomi)

(Functional Finance) Geleneksel Maliye anlayışı, devletin zorunlu kamu hizmetlerini finanse etmek için vergi gelirleri toplaması veya borçlanması gibi faaliyetlerle sınırlıdır. Oysa 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan sonra ortaya atılan Fonksiyonel Maliye görüşü, devletin mali araçlar yoluyla ekonomiye müdahale ederek, ekonomik istikrarsızlıkları önlemeye çalışması esasına dayanır. Diğer bir deyişle Fonksiyonel Maliye’ye göre bütçenin hazırlanmasında ekonomik durum, dolayısıyla milli gelir ve istihdam düzeyi, fiyat istikrarı ve büyüme hızı gibi değişkenler dikkate alınmalıdır. Enflasyonist bir dönemde kamu harcamaları kısılıp vergiler artırılarak bütçe fazlası oluşturulmalı, ekonomik duraklama dönemlerinde ise aksine, bütçeaçıklarına yer verilmelidir (Bkz. Kamu Maliyesi).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç