Fizikokimya nedir?

Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel teorilerin ve tekniklerin uygulandığı bir bilim dalı. Fizikokimyanın amacı kimyasal maddelerin ölçülebilen bütün özelliklerini incelemek, ölçüm yapmak için gerekli olan deneylerin metotlarını ve cihazlarını tasarlayıp geliştirmek, yapılan ölçümleri yorumlayıp, matematiksel ifadelerle verilebilecek bağıntı veya teoriler geliştirmektir.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında fizikokimya ayrı bir bilim dalı olduktan sonra saf veya karışım halindeki maddelerin incelenmesinde daha gelişmiş matematik metotlar ve ölçme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün bu bilim dalı artık eskiden olduğu gibi fizikle kimya arasında bir köprü vazifesini gören katı kurallar olmaktan çıkmış, kendine has metot ve konuları ile organik, inorganik ve biyokimyanın her bölümünde yer almıştır. Maddelerin yapısı ve analizi, bileşiklerin mikro yapılarının incelenmesi, reaksiyonların kademelerinin ortaya çıkarılması fizikokimyanın gelişmesiyle gerçekleşmiştir.

Fizikokimyanın temel ilgi sahaları yüzey kimyası ve kolloitler; katalizörler ve reaksiyon kinetiği; fazdengesi, kimyasal denge ve çözeltiler; kimyasal termodinamik ve termokimya; kristalleşme ve kristal yapı; elektrik ve manyetik özellikler; absorbsiyon (soğurma), emisyon (yayma), yansıtma yahut manyetik rezonans tayfı ve diğer optik özellikler; fotokimya, ışıma kimyası, elektrokimya ve nükleer kimyadır.

Sözlükte "fizikokimya" ne demek?

1. Kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümleyen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim.

Fizikokimya kelimesinin ingilizcesi

physicochemistry
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç