Fetihname nedir?

Savaşlar sonunda kazanılan zaferleri, fethedilen yerleri, komşu hükümdarlara, hanlara, prenslere, şehzade ve valilere bildirmek üzere gönderilen namelere verilen isim.

Eskiden her devlette ve bilhassa doğudaki İslam devletlerinde fetihname göndermek adeti vardı.Hükümdarlar, haberleşmenin zorluklarla yapıldığı devirlerde kazandıkları zaferleri, yanlış söylentilere meydan vermemek, içte ve dışta kendisine zarar vereceklerin ümidini kırmak ve dostlarını sevindirmek için zaferlerini şatafatlı bir şekilde fetihnamelerle her tarafa bildirirlerdi. Çünkü, fetihnameler düşman devletler için bir tehdit, dostlar için de müjdeli bir haber niteliğini taşırdı. Osmanlılarda fetihnameler, Türkçe, Arapça, ve Farsça, Urduca, Latince olmak üzere hangi devlete

gönderilmişse, oranın lisanı ile yazılırdı. Fetihnamelere duruma göre ayet-i kerime, hadis-i şerif ve Arapça derin anlamlı cümlelerle başlanırdı. Elde edilen başarının Osmanlı Devletinin her tarafında ilanı için, durum İstanbul kaymakamı ve beylerbeyine bildirildiği zaman, şenlik yapılması da belirtilirdi. Fetihnameler, resmi memurlar tarafından yazıldığı gibi, bazen özel kişiler tarafından da yazılırdı. Fatih Sultan Mehmed’in Mısır Sultanı’na gönderilmek üzere molla Gürani’ye İstanbul’un fethiyle ilgili

Sözlükte "fetihname" ne demek?

1. Bir yerin alındığını muştulamak için, hükümdarların, yabancı devlet başkanla- rına, şehzadelere, valilere vb. ye yazdığı resmi mektup.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç