Ferik nedir?

Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri. Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatında müşir ile mirliva rütbesi arasında tespit edilmiştir. O sırada iki feriklik mevcuttu, Hassa ferikliği, Mansura ferikliği. 1830-1835 yılları arasında ferikliğin teşrifattaki (protokoldeki) yeri, hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1835’te feriklik rütbesi, Anadolu kazaskerliği ve rütbe-i saniyenin sınıf-ı evvel mümeyyizi ile aynı derecede olduğu kabul edildi. Feriklik, Bala rütbesinin kurulmasından sonra 1847’de teşrifattaki yerini kesin olarak bulmuştu. Böylece feriklik; İstanbul payesi, ula evvelliği ve Rumeli beylerbeyliği ile aynı derecede bir rütbe haline geldi. 1903’te müşirlik ile feriklik rütbesi arasında sivilde bala rütbesine eşit olmak üzere birinci feriklik rütbesi kurulmuş ve ilk olarak

Tüfekçibaşı Tahir Paşa ile fahri yaverlerden Salahaddin, Şakir ve Nasır paşalara verilmiştir.

Ferikler, paşa ünvanını taşırlar ve kendilerine konuşma sırasında, "Saadetlü paşa hazretleri" denirdi. Yazılarda ise "Saadetlü efendim hazretleri" diye yazılırdı.

Cumhuriyet döneminde birinci ferikler ile feriklerin sahip oldukları ünvanlar kullanılmakla beraber bunlar bir süre daha paşa ünvanını korudular.Nihayet bu ünvanlar efendi, bey vs. ünvanları ile birlikte 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla kaldırıldı.

Ferikin bugünkü karşılığı olarak birinci ferik korgeneral, ikinci ferik ise tümgenaraldir.

Sözlükte "ferik" ne demek?

1. Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavruları, piliç.
2. Gevrek bir elma türü.
3. Tümgeneral ya da korgeneral.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç