Fenomenizm nedir?

Yalnız fenomenlerin (olayların) varlığını kabul eden bir felsefe doktrinidir. Fenomencilere göre esas olan yalnız olaylardır. Fenomenizm birçok noktalarda İdealizm ile karışır. Fenomenciler olaylardan başka bir gerçek kabul etmez, maddenin de bir takım olayların katışmasından başka bir şey olmadığını ileri sürer. Fenomen, olay, görünüş, gerek cisimle, gerekse ruhla ilgili haller olarak bilince görünen şey, gözlenebilen, algılanan, var olan şeye karşılık görünen şey anlamına gelir. Fenomenizm de, insanların ancak görünüşü ve olayları bilebileceklerini, ama gerçeği ya da eşyayı bilemeyeceklerini ileri süren, eşyanın var olduğunu inkar etmeyerek kabul eden felsefe öğretisi demektir. Buna göre fenomenizm,

1. görünüşlerin öğretişidir,

2. bilincin gelişmesini ve soyut bilgi haline gelişini anlatır,

3. temel bir felsefe bilgisidir ya da görüştür. varlıkların nasıl görüleceği konusunda bir metottur. Burada, bu sonunca noktanın pedagojik önemi söz konusu edilecektir.

Yüzyılımızın başlangıcında B. Bolzano ve F. Brentano gibi filozofların görüşleri ile bağlantılı olarak E. Husserl adlı bir düşünür, başlangıçta mantığı psikolojinin zincirlerinden kurtarmak amacı ile felsefenin yeni bir yönü olarak fenomenizmi kurmuştur. Bu akım kısa zamanda birçok filozofları, psikologları ve hatta pedagogları etrafına toplayarak, zaman zaman önemli etkiler yapan bir felsefe okulu haline gelmiştir. Fenomenizm, görgül değil, apriori bir bilimdir. Konusu, yalnızca bir şeyin salt bilincidir. Varlıkları gözleme metodunu kullanır. Salt bilinç görüntülerini örnek olarak gözler önüne sermeye, tam bir açıklığa kavuşturmaya. bu açıklık çerçevesinde onları çözümlemeye ve varlığın kavranmasına varlığın derin ilişkilerinin peşinden gitmeye, görülen şeylerin eksiksiz kavram deyimleri halinde anlatılmasına çalışır.

Fenomenizmin kavrayışına göre, her gerçek bilgisi, ilgili alanın bir varlık bilgisidir. Burada dikkate değer ve pedagoji için önemli olan şey. fenomenizm metodudur. Bu metod, görülen şeyin en özenli ve en dikkatli biçimde anlatılmasını gerektirir. Görülen ve kavranan bir bütünün birbirinden ayrılabilen tabakalarında, ayrıca bir ve ayni tabakanın öğeleri, ayni zamanda çeşitli tabakaların öğeleri arasındaki önemli ve bulunması gerekli bağlılıklar bulunup ortaya konur. Pedagoji için önemi: Pedagojide bir fenomenizm sistemi yoktur. Ama fenomenizm pedagoji için büyük önem taşır. Yüzyılımızın başlangıcında pedagojide tanımlama metodunun gerçekleşmesi, dar anlamda söylediğimiz zaman pedagojinin bilim haline gelmesi, fenomenizm hareketi ile çabuklaştırılmış ve bazı yönlerden kuvvetle desteklenmiştir.

Eğitim ve öğretimin, eğitim ve öğretim hedeflerinin, biçimlerinin ve ilkelerinin felsefesi konusunda değerli tutamak noktaları meydana gelmiştir. Kişilik tipleri konusunda yapılan araştırmalar bile bu akımdan teşvik görmüştür. Çeşitli pedagogların çalışmalarında fenomenizmin dolaysız etkileri geniş ölçüde görülmüştür. P. Linkenin algı öğretisi konusundaki araştırmaları, Scheler'in ahlak ve duygu öğretisindeki psikolojik noktalar, M. Geigerin estetik zevk felsefesi yolu ile fenomenizm pedagojinin psikolojik temellerini atmıştır. Bazı yönlerden psikiyatri de fenomenizmden faydalanmıştır.

Sözlükte "fenomenizm" ne demek?

1. Görüngücülük.

Fenomenizm kelimesinin ingilizcesi

phenomenalism
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç