Fellah nedir?

Mısır köylülerine verilen addır. Arapça «tarım işçisi» anlamındadır. Fellahlar uzun boylu, uzun kollu, geniş omuzludur. Antropologlara göre «dolikosefal» (uzunkafalı) dırlar. Gerçek Mısırlı olan Fellahlar, eski din ve dillerini Arap istilasından sonra kaybettiler. Bugün Arapça konuşurlar. Müslümandırlar. Hıristiyanlığı benimsemiş olanlarına «Kıpti» denir. Fellahlar'ın kabiliyetleri daha çok kol kuvvetiyle yapılan işlerdedir.

Çok eskiden beri kullanılan, Mısır köylerinin ismidir. Fellahların ince uzun boylu, kolları uzun, bacakları ince, geniş omuzlu, uzun başlı olanları olduğu gibi, başları kısa, alınları biraz basık, gözleri büyük, burunları iri, ağızları geniş, dişleri küçük, dudakları kalın, kulakları yüksek, saçları az kıvırcık, seyrek sakallı tipte olanları da vardır.Arapların istilasından sonra Mısır’da yaşayan Fellahlar eski dil, kültür ve dinlerini kaybettiler. Bugün için Arap ülkelerinde yaşayan Fellahlar müslüman olup, dilleri de Arapçadır. Fellahlar, dayanıklı oldukları için bugün dahi halen toprak işiyle uğraşırlar.

Mısır bölgesinde yaşayanların 1,5 milyona yakın sayıları vardır.Çok büyük mülk sahibi olan Fellahların, Mısır’da yapılan reformdan sonra, arazilerinin bir kısmı ellerinden alındı. Aile başına düşen arazi miktarı 90 hektar olarak sınırlandırıldı. Genellikle kerpiçten yapılmış, basık evlerde yaşarlar. Türkiye’ye, Arabistan’dan gelip,Adana bölgesine yerleşip, ziraatle uğraşan fellahlar vardır. Bunlar İkinci Mahmud devrinde 1832 senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa tarafından Osmanlılarla Mısırlılar arasındaki yapılan savaş sırasında, Mısır’dan getirilerek Adana bölgesine yerleştirilmişlerdir.

Firavunlara kölelik edip, sırtlarında taşıdıkları taşlarla ehramları yapan, İran ordularını Mısır’da besleyen, Romalılar’a vergi veren hep bunlardır.Antropologlara göre Fellahlar “uzunkafalı” (dolikosefal) dirler. Bunlar ince uzun boylu, uzun kollu, geniş omuzludur. Bacakları ince, ayakları uzundur. Başları kısa, yüzleri yumurtamsıdır. Alınları biraz çökük, gözleri büyük, burunları iridir. Ağızlan geniş, dudakları etli, dişleri küçüktür. Kulakları yüksektir. Saçları kıvırcığa yakın, sakalları seyrektir. Kolları kadar kuvvetli olan dişleriyle yük dahi taşıyabilirler. Beyin kabiliyeti daha ziyade mihaniki işlerdedir. Bu gerçek Mısırlılar, eski dil ve dinlerini Arap istilasından sonra kaybettiler. Bugün dilleri Arapçadır. Yedi, sekiz yüz bin kadarı Hristiyanlığı benimsemiştir. Bunlara Kıpti denilir.

Sözlükte "fellah" ne demek?

1. Çiftçi.
2. Mısır köylüsü.
3. Zenci, arap.

Fellah kelimesinin ingilizcesi

n. farmer, peasant (in Arab countries)
n. fellah, fellaheen, Arab villager
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç