Faust nedir?

Efsane bir kahramandır. Batı edebiyat ve sanatında çeşitli eserlere konu olarak alınmıştır. Efsane 16. yüzyılda Almanya'da doğmuştur. 1587'de Frankfurt'ta yayınlanan Faust, ilk defa edebiyata girmiştir. «Historia von Dr. Johannes Faust» adlı eserde Faust'un şeytanla işbirliği kurduğu anlatılır. Şeytan 24 yıl Faust'a hizmet edecek, bu müddetin sonunda da Faust kendisini şeytana teslim edecektir. Hikayede, şeytan Mefisto, efendisini çok iyi yaşatır. 24 yılın sonunda şiddetli bir deprem sonucu Faust'un evi yıkılır, şeytan, onun ruhuna hakim olur. İngiliz yazar Marlow'un bu konuyu işleyen bir eseri vardır. Dünya edebiyatında bu konuyu işleyen en önemli eser ise Goethenin yazdığı «Faust» tur. Faust'u konu alan orkestra eserleri de vardır.

Faust, Goethe'nin neredeyse tüm yaşamı boyunca yazarak tamamladığı bir yapıttır. Urfaust adıyla onsekiz yaşında başladığı oyunu, 1806de Faust I ve 1832de Faust II adıyla iki büyük bölüm halinde yazarak seksen üç yaşında ölümünden kısa bir süre önce bitirebilmiştir. Goethe, Faust'un konusunu çok eski bir öyküden almıştır. Şeytanla bahse giren insanoğlu teması önceki yüzyıllarda da birçok öyküye ve oyuna konu olmuştur. Goethe'den önce birçok yazar tarafından defalarca işlenmiş bir konu olan Faust, daha önce de usta bir İngiliz yazarı olan Christopher Marlowe (1564-1593) tarafından Doktor Faustus adıyla işlenmiştir.

Aynı konudan hareket etmelerine karşın iki oyunun olay örgüsü çok farklı biçimde gelişir ve sonuçlanır. Marlowe, Faust'u şeytanla girdiği anlaşmayı kaybeden biri olarak ele almıştır. Oysa Goethe Faust karakterini Şeytan Mefistofeles'e yenilmeyen bir insan olarak incelemiştir. Goethe, Faust'unda evrensel bir insan tragedyası ortaya koymuştur. Goethe'nin Faust I eseri bir oyun şeklinde görülmekle beraber çok derin ve karmaşık içeriği dolayısıyla genellikle okumak için hazırlandığı ve sahnelenme istenmediği kabul edilebilir.

Buna rağmen, Goethe'nin Faust'u içeriğinin çok zengin felsefi derinliği nedeniyle pek çok farklı yorumla yüzlerce kez yeniden incelenmiş, dünyanın birçok ülkelerinde çok farklı yorumlarla sahnelenmiştir. Faust’un ilk bölümü ya da Faust I olarak bilinen “Faust. Eine Tragödie”, Johann Wolfgang von Goethe’nin 1808 yılında yayımladığı bir trajedisidir. Alman Edebiyatı ve Faust geleneğinin en önemli ve çok alıntılamalı eserlerinden biridir. Drama, birçok kez tarihi Doktor Faustus hikayelerini oluşturan diğer yazarlar tarafından ele alınmakta ve bu hikayeleri, insanlığın temsili konusunda Faust II’ de genişletmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç