Sözlükte "fatura" ne demek?

1. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası.

Cümle içinde kullanımı

O hengamede, lokantanın faturası da ödenmemiş tabii...
- Ç. Altan

Fatura kelimesinin ingilizcesi

[fatura (f) ] n. invoice, account; bill
v. bill, invoice
n. invoice, bill, note
Köken: İtalyanca

Fatura ne demek? (Ekonomi)

(Bili, invoice) İtalyanca "fattura" kelimesinden gelme. Ticari satışlarda satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen bir belge, hesap pusulası. Satılan malla ilgili bilgileri içerir. Vergi Usul Kanunumuzda fatura şu şekilde tanımlanıyor (VUK, m. 229) : "Fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı miktarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgedir." Yine aynı yasaya göre, faturada en az şu bilgiler bulunur: Düzenlendiği tarih, sıra ve seri numarası, düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu Vergi Dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, adresi, malın veya işin türü, miktarı, fiyatı, tutarı, v.s. Faturalar sıra numarasına göre kesilirler, en az bir asıl, bir örnek olarak düzenlenirler ve boş kısmında iş sahibinin imzası yer alır. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en çok on gün içinde düzenlenir. Vergi Usul Kanununa göre (m. 232) Birinci Sınıf Tüccarlar, İkinci Sınıf Tüccarlar ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler aşağıdaki kişilere sattıkları mallar veya yaptıkları işler için fatura vermek zorundadır : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, götürü kazanç usulüne tabi tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç