EMC nedir?

EMC Electromagnetic Compatibility teriminin kısaltmasıdır. Türkçesi elektro manyetik uyumluluk' tur. Adından kısmen anlaşılacağı üzere herhangi bir cihazın manyetik özelliklerinin istenilen şartları karşılaması esasına dayanır.

Ülkemizde 2000 yılında EMC direktiflerinin TSE standartlarında yer almaya başlamasıyla birlikte daha da bir önem kazanmıştır. Ülkemizde tasarımın son aşamasına gelmiş ürünler yani son ürünler Test edilmek üzere test laboratuvarlarına ya da TSE' ye gönderilir ve gerekli ölçümler buralarda yapılır.

Oluşan standartlar sonucunda bir elektronik ürünün pazarlanabilmesi açısından elektromanyetik uyumluluk çok önemli bir kriter haline gelmiştir.  Eğer bir ürün herhangi bir ülkenin elektromanyetik uyumluluk koşullarını sağlamıyorsa, ürün o ülkede satılamaz.

Elektromanyetik uyumluluk direktifi Ce belgesi

Teknik dosya; cihazın temel gereklere uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalıdır.

Cihazın genel bir tarifini,
Varsa, kısmen ya da tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,
İmalatçının uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı durumlarda, elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin bir tarifini, yapılan tasarım hesaplarının sonuçlarını, yapılan incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini içerecek şekilde bu yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için alınan tedbirlerin açıklaması ve tarifini,
Onaylanmış kuruluştan alınan bir beyanı kapsamalıdır.

Elektromanyetik uyumluluk işaretleme süreci;

Elektromanyetik uyumluluk direktifi  kapsamında CE işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır.

Ürün tanımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı),
Risk değerlendirmesi yapılması,
Teknik dosya hazırlanması,
AB uygunluk beyanı,
Ce İşaretlemesi.

Elektromanyetik uyumluluk CE uygunluk işareti

Elektromanyetik uyumluluk  üzerine CE uygunluk işareti, “CE” harflerinden oluşur.

CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç