EKPSS nedir?

EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltılmış adıdır.

Ülkemizde uzun yıllar engelli vatandaşlar merkezi sınav olmadığından Devlet Memurluğuna alınabilmek için çok fazla zaman, para ve çaba harcadı. Çünkü 3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren (ÖMSS) “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak?Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik“e kadar her kurum ihtiyacına binaen kendi sınavını yaparak engelli memur alımı gerçekleştirmekteydi.

Bu kapsamda Kurumların belirli İllerde sınav yaparak personel alma yoluna gitmesinden bu İllere sınava gidemeyenler için mağduriyete sebep olmaktaydı. Yukarıda yazımız içerisinde de belirttiğimiz üzere 3 Ekim 2011 ‘de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖMSS ile tüm engelli vatandaşlarımız eşit hak ve özgürlüğe sahip oldu. Engelli vatandaşlarımız ÖMSS adıyla 2012 Nisan ayında ilk merkezi sınavlarına girdi ve engelli memur alımı tercihleri, 81 İlde gerçekleşen bu sınav sonucuna göre yapıldı.

Daha sonra “Özürlü” ifadesinin ilgili Kanunlarla kaldırılarak yerine “Engelli” ifadesinin getirilmesinin ardından ÖMSS kaldırıldı. Yerine ise hala devam eden 07 Şubat 2014 tarihli 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) getirildi. Sadece engelli adaylara yönelik yapılan bu kamu personeli seçme sınavında alınacak engelli memur sayısı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her sene açıklanmaktadır.

EKPSS’ye kimler başvurabilir?

Sınava Girmesi Gereken Adaylar; Ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilmektedirler. Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru zamanı her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitimuygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecektir. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu engelli memur adaylarının da başvuru zamanı her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

EKPSS’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak bu süreç içerisinde yeni bir sınav yapılmaması durumunda sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

EKPSS için nereye ne zaman başvurulması gerekmektedir?

Engellilerin bir kamu kurum ve kuruluşunda engelli memur olabilmeleri için şart olan EKPSS sınavına başvuru şartları ÖSYM’ nin ve Devlet Personel Başkanlığının resmi sitelerinden yayımlanmaktadır. Burada yayınlanan bilgiler doğrultusunda başvurular yapılmaktadır.

EKPSS'ye hangi eğitim düzeyinden başvurular yapılmaktadır.

Başvurular iki şeklinde olmaktadır. Bunlardan birincisi ilkokul, orta okul veya ilk öğretim düzeyinde olanlar için kura yöntemi ile bir diğer yöntem olan EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) yöntemiyle lise, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılmaktadır.

Engelli memur olabilmenin yaş sınırı var mıdır?

Engellilerin engelli memur olabilmeleri için 18 yaşını tamamlamaları, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin 15 yaşını tamamlamaları ve TMK’nun 12.maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları gerekmekte olup 65 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç