Sözlükte "ekonometri" ne demek?

1. Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak, kuramsal çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.

Ekonometri kelimesinin ingilizcesi

n. econometrics, method of examining economics processes using mathematical and statistical methods (building of mathematical models)
Köken: Fransızca

Ekonometri ne demek? (Ekonomi)

(Econometrics) Ma. tematik ve İstatistik teknikleri Ekonomik sorunlara uygulamayı konu edinen bir bilim dalı. Matematikle ifade olunan ekonomik ilişkilerin kantitatif ölçümleriyle ilgilenir. Bir ekonomik değişkenin diğerleri üzerindeki etkisini ölçmek, olayları tahmin etmek, denetlemek ve bütün bunlara dayanarak politika tercihleri için önerilerde bulunmak başlıca amaçtır. Dört ana bölüme ayrılabilir: matematik model kurma: Burada ekonomik teori matematikle ifade olunur. Tahmin : Olabildiğince güvenilir veriler kullanılarak modelin parametreleri tahmin edilir. Test etme : İstatistik tahmin metodları ile modelin dayandığı hipotez kabul veya reddedilir. Öngörü: Değişkenlere farklı değerler verilerek bunun model üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılır. Kısaca, Ekonometri Ekonomik Teorinin geçerliğini test etme ve kantitatif tahmin yapma olanağı sağlayan bir disiplindir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç