Ekolojik ayak izi nedir?

•Tükettiğimiz doğal kaynakların yeniden üretimi, oluşan atıkların geri kazanımı için ne kadar kara ve su sahasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyan bilimsel bir ölçüdür. Doğal kaynaklar ve eko sistem üzerinde insanların tüketimi sonucu oluşan etkiyi ölçmeye yarayan bir araçtır.

•Doğal kaynakların tüketim hızı ile dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesini karşılaştırarak, var olan tüketimin sürdürülebilir olup olmadığını gösterir.

Bir nüfusun ayak izin içerisinde;

• Solunum için gerekli olan hava

• Temiz su

• Gıda

ısınma - soğutma

• Hareket edebilmek için ihtiyaç duyulan enerji

• Tüketilen ağaç ürünleri

• yaşam alanlarının (evler, sanayi siteleri, yurtlar vbgibi) kurulması için tüketilen kaynaklar

•Tüketim sonucunda oluşan atıklar (sera gazları, organik atıklar, katı atıklar vbgibi) yer almaktadır.

Her canlının var olabilmesi için atmosfer, su, toprak ve besin gibi çeşitli unsurların tabanlı münasebette bulunduğu bir mekana ihtiyaç vardır. Biyolojik bilimlerde, canlının yaşadığı ev veya sistem manasına gelen ekosistem bu mekanı tarif eder. Her mekana, tabiatı gereği barındırabileceği canlı sayısı için sınırlar konmuştur. Canlıların kullandığı bu mekanlardaki tabii kaynaklar, sisteme konan geri dönüşüm mekanizmalarıyla yenilenir.

Yani dünyamızdaki ekosistemler sürdürülebilir bir mahiyete sahip yaratılmıştır. Nasıl mekanların barındırabileceği canlı sayısı sınırlı ise, kaynakların ve bunların geri dönüşüm mekanizmalarının kapasitesi de sınırlıdır. Günümüzde insan, enerji ve malzemenin taşınması küre ölçeğinde gerçekleşebildiğinden, menfi tesirler de küresel ekosistem ölçeğinde ortaya çıkabilmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç