Doktorluk nedir?

İlmi bir unvandır. Bu unvanı kazanmak İsteyenler, üniversite tahsilini bitirdikten sonra, tahsil yaptıkları kolda «doktora» yaparlar. Bunun için belirli bir konuda çalışmak ve bir tez hazırlamak lazımdır. Hazırlanan tez, imtihan heyetine başarıyla anlatıldıktan sonra «doktorluk» unvanı kazanılır. Doktorluk her meslekte olabilir. Edebiyat doktoru, hukuk doktoru, iktisat doktoru gibi. Yalnız hekimler fakülteyi bitirir bitirmez, «doktor» unvanını taşıyabilirler.

Doktor kelimesi Bin yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan olarak kullanılmıştır. Günümüzde, doktora sahibi olan kişilere verilmekle birlikte, genellikle Tıp Doktoru anlamında kullanılır vekişilerin adlarından önce gelen Dr. kısaltmasıyla belirtilir. Bizde hekim olarak anılan bu meslek grubunun tarihi çok daha eskilere dayanır. İbni Sina modern tıbbın babası olarak bilinir ve Avrupa'da Avicenna adıyla ders kitaplarında okutulur.

İslam dinine göre de tüm peygamberlerin hekimlik uygulamaları yaptığı bilinir. Özellikle Muhammed'in rahatsızlanan insanlar için Allah'tan gelen ilhamla yaptığı tedaviler tıbbı nebevi (peygamber tıbbı) olarak bilinir ve hadis kitaplarında önemli bir yer tutar. Doktor unvanı, ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmış ve zamanla Amerika'ya ve diğer Avrupasömürgelerine de yayılmıştır. Dünya üzerinde doktor kelimesini Türkçe'deki dizilişi ve anlamıyla yazan 15 kadar daha ülke bulunmaktadır. Örneğin Macaristan, İsveç, Danimarka, Yugoslavya, Türki Devletler vs.

Türkiye'de doktorlar 6 yıllık üniversite eğitimi görürler ve mezun olduklarında pratisyen hekim olurlar, reçete yazma ve hastanelerde çalışma iznine sahip olurlar. Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyenler, yılda iki defa yapılan (Nisan ve Eylül aylarında) Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerler. Bu sınavı başaran (sınava girenlerin yaklaşık %5-10'u) hekimler branşlarına göre 4 ila 6 yıl arasında ihtisas eğitimi görerek uzman hekim olurlar. Ayrıca Tıp Fakültesi dışında Diş Hekimliği Fakültesi mezunları da "Diş Doktoru", "Diş Hekimi" veya "Diş Tabibi" olarak adlandırılmaktadır, diş hekimlerinin uzmanlık alanı, mesleki sıfatları ile bütünleşmiş durumdadır.

doktorluk

Pratisyen hekimlik , Dünyada tıp disiplinleri arasında ayrı bir uzmanlık alanıdır. 1. basamak hekimliğinin uzmanlık alanı "pratisyen hekimliktir". Dünyada pek çok ülkede tıp fakültesini bitiren hekimler meslek örgütleri tarafından en az yarısı sahada olmak üzere bir eğitime tabi tutularak "pratisyen hekim" unvanını almaktadırlar. Türkiye'de yasal boşluklar nedeniyle bu eğitimi, verebilecek tek kurum olan Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) rudimanter bırakılmıştır.

Türkiye'de şu anda 'genel tababet' olarak adlandırılan pratisyen hekimlik için mezuniyet sonrası bir eğitim bulunmamaktadır. Tüm dünyada bu eğitimi alan doktorlar hastayı ilk gören ve tüm Sağlıksorunlarını yakından takip eden Aile hekimliği uygulamalarının bel kemiğidirler. Böylece küçük sağlık sorunları mahallede halledilmiş olacağından hem hastanın işi çabuk hallolmuş olur hem de daha karmaşık sorunlar için hastaneye sevk edilenlerin hastanelerdeki bekleme süresi azalmış olur.

Doktorun görevleri

• Hastayı muayene bölümüne alır, şikayetlerini sorar,
• Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesi yaptırır,
• Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri düzenler,
• Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak alınacak ilaçları belirler.
• Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar,
• Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
• Bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışmalar yapar.
• Tıp sektöründe araştırmalar yaparak insanlık için hayati önem taşıyan yeni tedavi ve hastalıklardan korunma metodlarını, vücudumuzun işleyişi ile ilgili en doğru bilgileri bizlere sunar.

Doktorluk mesleğinin gerektirdiği kişisel özellikler

• Doktor olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip,
• Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
• Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca konusundaki yenilikleri izleyen ve kendini geliştiren,
• Dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
• Olayları derinliğine araştırma merakı olan,
• İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen kimseler olmaları gerekir.

Doktorların çalışma koşulları ve çalışma ortamı

Doktorlar özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerle beraber uluslararası özel kuruluşların dünya genelindeki her sağlık biriminde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri bölümlerine göre bazen düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri olabilir. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.

Sözlükte "doktorluk" ne demek?

1. Hekim olma durumu, hekimlik, tabiplik.
2. Doktor olma durumu.

Cümle içinde kullanımı

Küçükken beraber doktorluk oynardık, siz doktor olurdunuz.
- P. Safa

Doktorluk kelimesinin ingilizcesi

adj. doctoral
n. medicine, physic, profession of a doctor

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç