Diyalektik materyalizm nedir? (Ekonomi)

(Dialectical materialism) Kari Marks’ ın tarih yorumlama yöntemi. Buna "Tarihi maddecilik" de denir. Marks, bu yöntemin esasını Hegel’den almış ve onu maddi bir temele oturtmuştur. Hegel tarihsel değişimin düz bir çizgi biçiminde değil, tez, anti - tez ve sentez biçiminde oluştuğunu savunmuştur. Diğer bir deyişle, Hegel’e göre olayların gelişmesi zıtlaşmalara yol açmakta (tez ve anti-tez) bu da sonuçta uygun çözümlemeler (sentez) ortaya çıkartmaktadır. Hegel’in görüşüne göre yeni fikirler diyalektik gelişimin temelini oluşturur. Çünkü bu fikirler zamanla kendisine uygun maddi varlıklar ve kurumlar yaratırlar. Marks ise Hegel’in diyalektiğini tersine çevirmiştir. Şöyle ki diyalektik gelişmeyi başlatan güç fikir akımı değil, madde yani üretim güçleridir. Toplumda üretim güçlerinin ve teknolojinin oluşturduğu bir alt - yapı ile, sosyal, siyasal ve kültürel kuramların oluşturduğu bir üst yapı vardır. Üst yapıyı belirleyen alt yapı, yani üretim güçleridir. Marks’a göre, dünya gelişme tarihine bakıldığında, önceleri toplumlarda geçerli olan ortak mülkiyetin yerine sonraları özel mülkiyet geçirilmiş bu da üst yapıda kapitalizmin kuramlarını yaratmıştır. Ancak bu sistem geniş işçi yığınlarının mülkiyetten yoksun kalmalarına yol açmıştır. Dolayısıyla işçiler, proleterya ihtilali ile özel mülkiyeti ortadan kaldıracak ve böylece Kapitalizmin bütün kuramlarıyla yıkılmasına neden olacaklar, diğer bir deyişle Komünizm’in sınıfsız toplumu, nu kuracaklardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç