Devlet tahvili nedir? (Ekonomi)

(Government bonds, state bonds) Devletin iç borçlanma için kullandığı bir araç. Devlet, çıkarttığı tahvilleri özel kişi veya kuramlara satarak topladığı fonlarla bütçe açıklarını karşılamaya çalışır. Devlet tahvillerini satın alanlar Devlete borç para vermiş olurlar. Devletin finansman ihtiyacını karşılamak için çıkartılan tahviller genellikle maliye Bakanlığı’na veya Hazine’ye ait olurlar. Maliye Bakanlığı’nca çıkartılan İç Borçlanma (Dahili İstikraz) tahvilleri çoğunlukla uzun - vadeli olurlar. Buna karşın Hazine’nin dönemsel ihtiyaçları için çıkartılan tahviller ile Hazine Bonoları kısa - vadelidir. Diğer yandan, Belediyeler gibi yerel yönetimlerin ve Emlak Bankası gibi kuruluşların çıkarttıkları tahviller de devlet tahvili sayılır. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanılabilir. Ülkemizde devlet tahvilleri ile anonim şirket tahvilleri arasmda hukuki ve pratik yönlerden önemli farklılıklar yoktur. Devlet tahvilleri Devletin güvencesi altındadır. Bunlar genellikle vergiden muaf olmaktadır. O bakımdan devlet tahvillerinin faiz oranların çoğunlukla şirket tahvillerinin faiz oranlarından daha düşük olmakta’dadır (Bkz. Tahvil, İç Borçlanma Tahvilleri, Bütçe Açığı).

Yorumlar

sss 07.12.2016
bankalar acıga satar banka tasfiye olursa risklidir mevduat daha güvenli
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç