Dev nedir?

Masal ve efsanelerin çok İri ve kuvvetli yaratığıdır. Bu kavram, Doğu'da olsun, Batı'da olsun çok eski devirlerde yaşamaya başlamış ve zamanımıza kadar devam etmiştir. Yunan mitolojisine göre devler kainat tanrısı Uranos'un yarasından akan kandan meydana gelmiştir. Mitolojideki bu devler 100 tane eli olan yaratıklar şeklinde düşünülür. Çok eskiden, bazı kavimlere göre çok daha iri cüsseli kavimlerin yaşadığı bir gerçektir. İncil, İsrailoğulları'nın Filistin'de çok uzun boyları olan bir kavimle savaştıklarını yazar.

Bugün anormal derecede uzun boylu insanlara da «dev» denmektedir. İnsanın anormal derecede uzun olmasına hipofiz bezinin fazla çalışması sebep olur. Tıp dilinde bu hastalığa «gigantism» denir. Çok eskiden beri olayın kahramanı olan devler konularına göre anlatıla gelmiştir. Hatta bazı dev efsanelerine tarihi bir değer bile verilmiştir. Bunlar insanı dehşete düşürecek kadar iri cüsseli yaratıklar olup, herbirinin yüzer tane elleri vardır. Ayakları da korkunç birer ejderhadır.

Eski Türk masallarında önemli bir yeri olan devler güçlü, kuvvetli, iriyarı insan azmanı yaratıklardır. Yaşayışları insanlara benzer, erkek ve dişileri olup evlenirler, çocukları olur. Ülkeleri Kaf Dağının arkasındadır. Devlerin erkekleri gündüzleri işe gider, anaları evde kalır. Başta peri padişahlarının kızı olmak üzere, devler birçok kimseyi kaçırıp kırk odalı saraylarda saklarlar. masal kahramanları çeşitli hilelerle devin sarayına girer, kızı kurtarır. İnsan yiyen devler de vardır, ama bunlar uyanık insanı yemezler. Bazı devlerin alnının tam ortasında büyük bir gözü olur ve dağlarda yalnız bulunan insanları sarayına götürerek hapseder.

Eski Yunan mitolojisine göre ise devler Evren Tanrısı Uranos’un yarasından akan kandan meydana gelmiştir. Bunlar insanı ürpertecek kadar cüsseli mahluklardı. Her birinin yüzer eli vardı. Ayakları korkunç birer yılandı. Tanrılar Tanrısı Zeus’un tahtına kadar çıkmış, gökyüzüne ulaşmak için dağları yerinden söküp üst üste koyarak basamak yapmışlardı. Bu devlerin fırlattığı kayalardan denize düşenler adaları, karaya düşenler de dağları meydana getirmiştir.

Tarihi bir gerçek varsa o da şu ki çok eski çağlarda bazı kavimlere göre daha cüsseli, daha kuvvetli kavimler yaşamıştır. Zayıf yapılı olanların ötekilerden dev diye bahsetmeleri de doğaldır. Dev deyimi bugün anormal boydaki insanlar için kullanılıyor: Bugüne kadar bilinen en uzun boylu insan 2,60 m. boyunda Kongo’lu bir Zenci’dir. 1783’te ölen bir İngiliz de 2,53 m. boyundaydı. Bu adamın kemikleri müzede saklanmaktadır. Uzun boylu kadınlardan Lady Amma adındaki bir İngiliz’in de 2,35 m. boyunda olduğu bilinmektedir.

Bu dev yapılı insanlardan çoğu sirklerde halka gösterilir. Bunlar hakkında en fazla dikkati çeken şey hiçbirinin zeka, cesaret ve kuvvetinin vücut yapılarına uygun olmadığıdır. Genel olarak normal insanlardan daha geridirler; çabuk ihtiyarlar, genç ölürler. Bir insanın dev cüsseli oluşuna tükürük bezinin anormal şekilde çalışması sebep olur. Bu fazla çalışma çok zaman zararsız urlardan ileri gelir. Tıp dilinde bu hastalığın adı gigantismdir. Gigantism eğer yaşlı insanlarda olursa o zaman daha çok el, ayak ve çenede büyüme görülür.

Sözlükte "dev" ne demek?

1. Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı.
2. Olağanüstü irilikte olan.
3. Çok büyük, çok önemli.

Dev kelimesinin ingilizcesi

[Dev] adj. giant, huge, kingsize, colossal, massy
n. giant, monster, colossus, something that is huge, titan, person or thing of enormous size
Köken: Farsça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç