Sözlükte "deneyim" ne demek?

1. Bir kimsenin belli bir sürede ya da yaşam boyu edindiği bilgilerin tümü, tecrübe.

Deneyim kelimesinin ingilizcesi

n. experience, experimentation

Deneyim ne demek? (Ekonomi)

(Experience) Bir işin uzun süre yapılması sonucunda kazanılan bilgi, beceri ve uzmanlık, tecrübe. Acemilik durumunun tersidir. Bir işte deneyimli olmak işçinin verimliliğini yükselten önemli faktörlerden birisidir.

Deneyim nedir? (Felsefe)

İnsanın kendi doğasal ve toplumsal çevresiyle kurduğu doğrudan ilişkiden, toplumsal pratik içinde edindiği özel ve genel bilgiler.

Toplumsal pratik her deneyimin temelidir ancak, deneyimle özdeşleştirilmemelidir. Tüm deneyimlerin en son dayanağı, -insanların toplumsal pratikleri içinde, algılama, gözlemleme, nesnelerin dönüştürülmesi gibi faaliyet biçimleri sayesinde kendisiyle doğrudan ilişki kurdukları- nesnel gerçektir. Bir süreç olan deneyiyle, bu sürecin sonucu olan deneyim arasında ayırım yapmak gerekir. Deneyim sonucu teorik bakımından henüz işlenmemiş olan ve teorik bilgi edinme/bilgi’ nin önemli bir önkoşulunu oluşturan deneysel bilgidir. Dolaysız deneyden elde edilmiş deneysel bilgiler, teorik genel-bilgi ile pratik arasında önemli bir halkadırlar bu yüzden deneyim, teorinin doğru olarak anlaşılmasında ve pratikte tam olarak uygulanmasında her zaman önemli bir rol oynar. Deneyim kavramı, pek açık seçik olmadığı için, hem maddeci, hem de öznel-idealist yorumlara açıktır. «Deneyim sözcüğünün arkasında. kuşkusuz felsefedeki hem maddeci, hem de idealist eğilim, aynı ölçüde, hem Hume’ cu hem de Kantçı eğilim saklanabilir. ‘ Deneyim’ , felsefedeki hem maddeci, hem de idealist eğilimleri kapsar ve bunların birbirine karışmasına yol açar. » (Lenin) Bu nedenle deneyim sözcüğü bilim dilinde ancak açık-seçik belirlenmiş olarak ve hangi dünya görüşü çerçevesinde yer aldığı açık-seçik ifade edilmiş olarak kullanılmalıdır. Ampirik ve teorik.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç