Dekan nedir?

Dekan üniversitelerin fakültelerinde görev yapan, fakültenin en üst düzey yöneticisidir. Üniversiteler eğitim alanlarına ve bölümlerine göre fakültelere aytılmaktadır. Bu fakültelerin her birinin akademik kadrosu ve yönetim kadrosu vardır. Dekan görevini üstlenecek kişi akademik kadrodan seçilir. Dekan seçim aşamasından sonra birçok görevi üstlenir. Peki nasıl dekan olunur?

Dekan olmak isteyenlerin lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve akademik eğitimlerini tamamlaması gerekir. Dekan olmak isteyen kişi profesör unvanına sahip olmalıdır. Rektörlük seçimi gibi dekanlık seçimi de üniversitenin akademik camiası arasından yapılır.

Bunun için akademik yaşamınızda yapacağınız çalışmalar ve kuracağınız olumlu ilişkiler akademik olarak yükselmenizi sağlayacaktır. Ayrıca unutulmaması gereken konulardan biri de dekanın akademik çalışmalarına idari işlerin de ekleneceğidir.

Dekanlık seçimi ise şöyledir. Üniversite rektörü bahsi geçen fakültenin içinde yapılan seçimlerin ardından oluşan tabloda profesör adaylar arasından seçeceği 3 kişiyi Yüksek Öğretim Kurumu'na önerir. Yüksek Öğretim Kurumu verilen üç isimden bir kişiyi dekan olarak atar. Kurum dekana 3 yıl görev süresi tanır.

Dekanın görev süresi dolarsa yeniden atanıp görevine devam edebilir. Dekan göreve kabul edildiği tarihten itibaren birçok görevi üstlenir. Bu görevlerde kendisine yardımcı olarak 2 kişiyi öğretim üyelerinden seçebilir. Dekanın görevinin başında olmadığı zamanlarda yardımcıları vekaleten bu görevi üstlenebilir. Dekanın seçmiş olduğu dekan yardımcılarının görev süresi dekanın görev süresinin bitmesi ile biter.

Dekanın görevleri

Öncelikle dekan görev yaptığı fakültenin en üst düzey yöneticisidir ve karar verme yetkisini elinde bulundur. Dekan fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurulun düzenli çalışmasını, alınan kararların uygulanmasını sağlar.

Fakültenin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını fakülte yönetim kuruluna danışarak rektörlüğe sunar ve rektörlük ile fakülte arasında köprü görevi görür. Dekan öğretim yılı sonunda rektörlük makamına eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirme raporu verebilir.

Fakülte içi denetim ve gözetim görevini yürütür. Yani kanun ve yönetmeliklerde kendisine verilen görev ve sorumluluklar ile yükümlüdür. Bunun dışında öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iyi ilişkiler kuran dekan fakülte işleyişi ve yönetimini daha kolay şekilde sağlar.

Sözlükte "dekan" ne demek?

1. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.

Dekan kelimesinin ingilizcesi

[Dekan (der) ] n. dean, head of a university faculty; head priest
n. dean, provost
Köken: Almanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç