Define nedir?

Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar.

Çeşitli hukuklar, tarihi seyr (gelişim) içinde yeraltı madenleri ve define hakkında hükümler koymuştur. Feodal dönemlerde Avrupa ülkelerinde, memleketin tek sahibi krallardı. Dolayısıyla defineler de onların olurdu. Bugün de çeşitli Avrupa ülkelerinde define bulan, yetkili mercie haber vermek zorundadır. El koyma maksadı olmadığı müddetçe saklanması ağır bir suç sayılmaz. Fakat tatbikat da defineyi bulanın bunu yanında bırakmasına umumiyetle izin verilir.

4 Ekim 1926 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükde olan 743 nolu Türk Medeni Kanunu’nun 696. maddesi ise, define hakkında aşağıdaki hükmü getirmektedir. "Keşiflerinden (bulunmalarından) çok zaman evvel gömülmüş veya saklanmış olduğu ve artık maliki (sahibi) bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur. Define, içine gömüldüğü veya saklandığı gayr-i menkul veya menkulun sahibinin mülkü olur. İlmi bir kıymeti haiz eşyaya müteallik (ait) hükümler mahfuzdur. Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye taleb edebilir."

İslam hukukunda defineler üç kısımdır:

1. İslami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar lukata, yani bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa beytülmale (devlet hazinesine); beytülmal yoksa zengin ise fakir olan annesine, babasına veribilir. Fakir ise kendi kullanabilir.

2. Cahiliye devrine, yani İslamiyetten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler. Ganimet gibi beste biri beytülmale, kalanı arazi sahibine; arazi sahipli değilse, bulana ait olur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre ise kalanı bulanın olur.

3. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun birinci kısmın hükmüne, bazıları ise, ikinci kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.

Sözlükte "define" ne demek?

1. Gömü.

Define kelimesinin ingilizcesi

v. explain, clarify; limit, set boundaries
v. determine; nail; define
v. determine, define
Köken: Arapça

Define ne demek? (Ekonomi)

(Treasure) Arapça’dan geçme. Eski zamanlardan kalma, toprak altına gömülerek saklanmış, para, altın ve değerli şeyler, gömü.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç