Dava nedir?

Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve fer’i (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur. İhtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası, hukuk davası, idari dava, amme (kamu) davası, şahsi dava olarak da tarif edilir.

Hukuk davaları: edim davaları, tespit davaları, yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılır: Hak sahibinin, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını, yani bir ediminin yerine getirilmesini istediği davalara edim davaları denir.Mahkemelerdeki davaların çoğu bu çeşittir. Alacak davaları, tazminat davaları gibi. Bir hukuki bağın var olup olmadığının tespit edildiği davalara "tespit davaları" denir. evlilik dışı çocukların neseplerinin tespiti gibi.

Mahkeme gününe kadar var olmayan veyahut hakimin kararı olmadan var olmayacak olan hukuki sonuçları meydana getiren davalara "yenilik doğuran davalar" denir. Boşanma davaları gibi. Dava edene davacı, dava edilene de davalı denir. Dava konusu olan hususa "dava olan şey" denir.

Sözlükte "dava" ne demek?

1. Hukuksal korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma; sevgili.
2. Sorun, problem; ileri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav, iddia.
3. Ülkü, ideal.

Cümle içinde kullanımı

Birini dava etmek. Birine dava açmak.

Dava kelimesinin ingilizcesi

[dare] v. give, hand, bestow, grant, hold forth, administer, allow, yield
v. give, hand, deal; yield, render, handsel; impart, accord, confer; afford, provide; administer; allow; inflict
n. lawsuit, suit, action, prosecution, claim, case; trial, process, cause, instance, law, litigation, plea, pleading
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç