Darphane nedir?

Genellikle madeni para basılan yer. Darphanenin tarihi eskilere dayanmaktadır. İlk darphanenin basit usulde M.Ö. 640-630’larda Lidyalılar tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Abbasiler devrinde, tacir ve sarraflar, değerli madenleri halktan rayice göre satın alarak darphanede para olarak bastırabiliyorlardı. Osmanlı Devletinde ilk para baskısı Osman Gazi zamanında yapıldı. Selçuklular döneminde olduğu gibi Osmanlı Türklerinin de birçok yerlerde, özellikle altın, gümüş ve bakır madenlerinin bulunduğu civarlarda darphaneleri bulunmaktaydı. 1453 yılında İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed, para ve pul için ayrı ayrı darphaneler kurdurmuştu. Pul basılan yere "Pul Darphanesi" denirdi.

Osmanlı Devletinde, 1843 yılına kadar birçok şehirlerde para bastırılırken, darbedilen paraların ve meskukatın (sikkelerin) darp ve imali bu tarihten sonra İstanbul darphanesinde yapılmaya başlanmıştır. İlk darphanenin yeri, Bayezid civarında, bugün de mevcut olan "Simkeşhane Han" da bulunmaktaydı. Darphaneyi sevk ve idarede işin başında bulunanlara "Darphane Emini" denilmiştir. Daha sonraları darphane ismi "Darphane-i Amire" olarak değiştirilmiş, müdürlerine de, "Meskukat-ı Şahane Müdürü" denmeye başlanmıştır. Birinci Mahmud zamanında Darphane Emininin ismi "Darphane Nazırı" olarak değiştirilmiş; Tanzimata kadar bu adla devam etmiştir. 1922’den sonra amire ünvanı "Darphane-i Milli" olarak değiştirilmiş, müdürleri de Darphane-i Milli Müdürü olmuştur. 1789’da darphane tamir edilerek makinaları yenilendi. Tanzimattan sonra Darphane, müdürlük olarak maliye Nazırlığına bağlandı. 1842 tarihine kadar çekiçle dövme suretiyle yapılan para basım işlemi, çıkartılan bir kararnameyle sarkaç usulüne, 1853’te pres, 1911’den sonra ise makina presi usulüne geçildi. Sultan Abdülaziz Han devrinde yapılan Darphane binası cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam edildi. 1932 senesinde çıkartılan bir kanunla bugünkü şekilde bir düzenleme getirildi. Halen Maliye Bakanlığına bağlı olarak Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü olarak para basmanın dışında altın ve gümüş külçe ve bu madenlerden yapılmış ziynet eşyasının vs. damgalanma işlerini de yapmaktadır. Darphane, 1967’de Beşiktaş’ta yapılan bugünkü binasına taşındı. Bahçelievler-Yenibosna semtinde Darphane için Modern ve büyük bir bina yapılmaktadır (1992). 1984’te Hazine ve dış ticaret Müsteşarlığına bağlı ayrı bir bütçeye sahip kuruluş haline getirildi.

Sözlükte "darphane" ne demek?

1. Para basılan yer.

Darphane kelimesinin ingilizcesi

n. mint, factory where money is produced
Köken: Arapça

Darphane ne demek? (Ekonomi)

(Mint) Geçmiş dönemlerde altın, gümüş ve bakır gibi madenlerden para basmaya ya da madeni sikkeleri eritip külçe haline getirmeye yarayan kurum. Devlete bağlı veya Devlet denetimi altında çalışır. Bugün de ufaklık madeni paralar Darphanede basılmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç