Dante nedir?

Alighieri Dante (1265- 1321 ), tanınmış bir İtalyan şairidir. Floransa'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi genç Dante'nin eğitimine büyük önem verdi. İtalya'da ve Fransa'da felsefe ve ilahiyat tahsil etti. O sıralarda Floransa'nın siyasi durumu karışıktı, memleket, siyahlar ve beyazlar olarak ikiye ayrılmıştı. Dante, beyazları tutuyordu. Fakat 1302'de Papa taraftarı olan siyahlar idareyi ele eldi ve Dante, Floransa'dan çıkarıldı.

Ondan sonra çeşitli İtalyan şehirlerinde dolaştı. Dante'nin hayatının en önemli olaylarından biri, Beatrice Portinaci adındaki kıza olan aşkıdır. Beatrice bir başkişiyle evlenip genç yaşında ölmüş, Dante onu hiç bir zaman unutamamıştır. Dante, İlahi Komedi (Divina Commedia) adlı eseriyle tanınır. Kendisine dünya ölçüsünde ün sağlayan bu eserinden başka Yeni Hayat (Vita Nuova), Ziyafet (Convivio), Monarşi (Monarchİa) gibi eserleri vardır. Son yıllarda, Divina Commedia'nın, ünlü Arap edibi Ebul - Ala Maarri'nin «Risalet-ül Gufran» adlı eserinden kopya edildiği ispat edilmiştir. Bu ünlü eser birkaç defa Türkçe'ye çevrilmiştir. Gerçek adı olan Durante'yi kısaltarak Dante`yi kullanmıştır. Dante'nin ailesi köklü ve asil bir aile olmakla beraber, sonradan fakir düşmüş ve aristokratik önemini kaybetmişti. Dante'nin babası II. Alighiero hakkında çok fazla bilgi yoktur, mesleği bilinmemekle beraber noter, hakim veya faizci olduğuna dair çeşitli görüşler mevcuttur.

II. Alighiero hakkındaki belki de tek "kesin" bilgi onun Guelfolar partisine mensup olduğudur. O sıralarda yönetim Ghibellinolar'daydı ve Ghibellinolar Guelfoları sürgün ederek şehirden uzaklaştırmışlardı. Dante'nin babası II. Alighiero Guelfolardan olmasına ve Dante doğduğunda Floransa Ghibellinoların yönetiminde bulunmasına rağmen, II. Alighiero ve ailesi Floransa'da ikamet etmekteydi. Dante babasını sevmezdi, bunun nedeni babasının kötü ünü veya silik kişiliği olabilir. Eserlerinin hiçbir yerinde babasından söz etmemiştir, aksine her fırsatta şövalyelik payesi bulunan dedesi Cacciaguida'dan bahseder, ailesinin soyunun Roma'ya dayanması ile övünürdü. Dante annesini daha çok küçük yaşlarda kaybetmiştir. Babası da o on sekiz yaşlarındayken vefat etmiş, bunun üzerine Dante üvey annesi (Monna Lapa) ve üvey kardeşleriyle yaşamak zorunda kalmıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç