Damping nedir?

Bir malın satılabilmesi, elden çıkarılması için dış pazarlarda, pazar fiyatlarından maliyet değerinden çok aşağı fiyatla satılması.

Üretim miktarındaki muhtemel bir artışın maliyet değerini düşürmesi beklenen durumlarda, üretici firma iç pazardaki fiyatları düşürmeden, dış pazara daha düşük fiyatla satış yapmayı uygun bulabilir. Damping bazen girilmesi zor pazarlara mal satabilmek veya bu pazarlarda rekabeti ortadan kaldırmak maksadıyla da uygulanır. Maliyetinden daha düşüğe dış piyasalara yapılan teklifler o pazara nüfuz etmeyi ve varsa yerli üreticileri veya diğer rakipleri kolayca bertaraf etmeyi imkan dahiline sokar. Böylece dış ülkedeki tüketiciler geçici bir süre için bile olsa, yabancı malları yerli mallarınkinden daha düşük fiyatlarla satın alabilirler. Düşük fiyatın uzunu süre devam etmesiyle rakipler pazardan çekilebilir. Böylece dış piyasaya hakim olan firma sonradan fiyatları istediği gibi arttırır.

Damping dürüst bir ticari uygulama sayılmaz. Pazarlarının zarar göreceğini anlayan ülkeler, kendi üreticilerini yabancı firmaların dampinginden korumak için buna engel olmaya gayret ederler.

Sözlükte "damping" ne demek?

1. Uluslararası pazarları elde etmek ya da elindeki malı elden çıkarmak için düşük fiyatla satma.
2. Ucuzluk, indirim.

Damping kelimesinin ingilizcesi

n. capacity built into a mechanical or electrical device to prevent excessive instability; making humid or wet
n. dumping
Köken: İngilizce

Damping ne demek? (Ekonomi)

(Dumping) Bazı büyük firmaların ürettikleri malları dış piyasada iç piyasanın altındaki fiyatlardan satmalan. Firmanın dış piyasada düşük fiyattan mal satmasındaki amaç, o piyasadaki rakipleri bertaraf etmek ve tek satıcı (Bkz.Monopol) olarak piyasayı ele geçirmek düşüncesi olabilir. Bu tür damping uygulamalarına "Yıkıcı Damping" (predatory dumping) adı verilir. Bazan da iç piyasada satılamadığı için stok fazlası durumuna gelen malların dünya piyasalarında satışı şeklinde yapılabilir. Buna da "arada bir yapılan" (sporadic) damping denir. mevsim sonu indirimli satışlanna benzetilebilir. Bazı durumlarda ise iç piyasa hacminin darlığı karşısında üretici, optimum kapasiteye ulaşabilmek için maliyetin biraz üzerindeki fiyatlardan sürekli olarak dışarıya satış yaparak ölçek ekonomilerinden yararlanmak ister. Bu da "sürekli" (persistent) damping durumudur. Günümüzde dampingin sık rastlanan bir şekli de ihracat teşvikleri çerçevesinde ihracatçılara sağlanan vergi iadesi, ucuz kredi ve öteki kolaylıklar sonucunda ortaya çıkar. Bu teşviklerin aşın ölçüde sağlanması ihracatçının dış piyasada maliyetin altında satış yapmasına olanak verebilir ki bu da aynen dampinge benzer bir uygulama sayılır. Iç piyasasında damping yapılan bir ülkede, yerli üreticiler bundan büyük zarara uğrarlar. O bakımdan ne şekilde yapılmış olursa olsun ülkeler dampinge karşı çok duyarlıdırlar. Hemen her ülkenin yasalarında damping karşısında tarife konulmasına yer veren hükümler vardır. GATT da konuyla yakından ilgilenmektedir. İlgili endüstrilerden gelen damping iddialan karşısında soruşturma açılmakta ve gerçekten damping yapıldığı sonucuna varılırsa, üye ülkeye bunu önlemek için bir Anti-Damping Vergisi koyma hakkı tanınmaktadır. Bu konuda üye ülkeler arasında uygulamada yeknesaklık sağlamak için 1979 daki Tokyo Görüşmeleri sırasında bir Anti - Damping Kodu belirlenmiştir. Burada üye ülkelerde damping soruşturmasının nasıl başlatılıp nasıl yürütüleceği ve uygulanacak antidamping vergisinin oranı gibi hususlar düzenlenmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç