Cmmi nedir?

Cmmi kısaltmasının açılımı "Capability Maturity Model Integration" şeklindedir. Türkçe'de "Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu" anlamına gelmektedir.

Cmmi; Yazılım ve sistem geliştirme projeleri geliştiren kuruluşlar için, geliştirme, bakım ve süreç iyileştirme konularında en iyi yönetim pratikleerinin birleştirilmesi sonucu oıluşturulan, son zamanlardaki en popüler modellerden birisidir.

Cmmi, ürün ve hizmetlere uygulanan geliştirme, bakım ve süreç iyileştirme konularında, yazılım geliştiriciler tarafından önerilen ve üzerinde uzlaşma sağlanan en iyi yönetim pratiklerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan önemli modellerden birisidir.

Son yıllarda, Türkiye’nin küresel dünyayauyum sağlama hızının ve kabiliyetinin arttığı gözlemlenmektedir. Buna paralel olarak, diğer tüm alanlarda olduğu gibi yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımız için de dünyaçapında iş yapabilme fırsatları oluşmaya başlamıştır.Bundan yararlanabilmenin ön koşulu ise kurumun yazılım üretiminde dünya standartlarında iş yapabilme yeteneğine sahip olması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir. Diğer yandan iç pazarda yoğunlaşan rekabet, başta savunma sanayi gibi hassas uygulama yazılımlarına ihtiyacı olan kamu kuruluşları başta olmak üzere devlet kaynaklı büyük yazılım projelerini üstlenecek kuruluşlardan da, bu projeleri tamamlayabilecek kurumsal olgunluğa sahip olduklarını belgelemeleri beklenmektedir. Bu noktada, CMMI modeli devreye girmektedir.

Cmmi, yazılım geliştirmede kullanılan kalite sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmek,yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak,süreçleri iyileştirmek ve yetenek belirlemek amacıyla geliştirilen bir modeldir. Cmmi ürün Grubu, süreç iyileştirme modellerini, değerlendirme metotlarını ve eğitim materyallerini içerir. Cmmi modeli, bir kurumun ya dakurum içindeki bir sürecin olgunluğu hakkında bilgi verir.

Günümüzde yazılım satın alacak birçok büyük kuruluş, ihalelerde firma seçimine karar verme aşamasında Cmmi modelini kullanmaktadır.Modelin bir diğer kullanışı da şirket üst yönetiminin şirketin durumunu görmesine yardımcı olmasıdır.

Cmmi ne zaman geliştirilmeye başlanmıştır?

Carnegie Mellon Üniversitesi'ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstititüsü tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır.

Cmmi modeli nerelere uygulanır?

Cmmi modeli, ürün ve hizmetlere uygulanır.

Cmmi hangi temel amaçlar için oluşturulmuştur?

1. Yazılım geliştiren kuruluşlardaki süreçiyileştirme çabalarına rehberlik etmek,

2. Yazılım işlerini gerçekleştirmek üzeremukavele yapılacak nitelikli/ehliyetli kuruluşlarınbelirlenmesine yardım etmek.

Yetenek olgunluk modelleri

Yetenek olgunluk modelleri, organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini, süreçler iş eğilimlerinin incelenmesi ve kaynaklarınirdelenmesi için olanak sağlar. SEI, süreçyönetiminin dayanak noktası olarak; “bir sistemin veya ürünün kalitesi, onun bakımı ve geliştirilmesi için kullanılan sürecin büyük oranda kalitesinden etkilenir” prensibini ele alır. Bu dayanak noktasının eklenmesi ile Yetenek olgunluk modelleri (Capability Maturity Model- CMM) tanımlanmıştır.

Cmmi'nin işletmeye fayda sağlayacağı alanlar

1. İş planlaması ve standartlaşma,

2. Maliyetlerin azaltılması,

3. Kalite ve üretim veriminin arttırılması,

4. Müşteri memnuniyetinin arttırılması.

Cmmi olgunluk modelleri

1. 5. Seviye: Süreç iyileştirme kurumsallaşmıştır.

2. 4. Seviye: Ürün ve süreçler sayısal olarak kontrol edilebilir.

3. 3. Seviye: Yazılım mühendisliği ve yönetim süreçleri tanımlanmış ve bütünleştirilmiştir.

4. 2. Seviye: Proje yönetimi disiplini yerleştirmiştir ve proje performansı tahmin edilebilir.

5. 1. Seviye: Süreçler gayri resmi ve gelişi güzeldir, proje performansı tahmin edilemez.

Cmmi'nin yapısı

Cmmi’ın nasıl yorumlanacağını yansıtan süreç alanı bileşenleri, gereksinilen, beklenilen ve bilgilendirici olmak üzere 3 kategoride gruplanır;

1. Gereksinilen bileşenler; Organizasyonun süreçalanını icra etmek, belli bir seviyeye getirmeküzere ne elde etmesi gerektiğini anlatır. Bu kazanım organizasyonun süreçlerinde görülebilir şekilde uygulanmış olmalıdır. Cmmi’daki gereksinilen bileşenler, özel ve genel hedeflerdir.

2. Beklenilen bileşenler; Tipik olarak organizasyonun bir gereksinilen bileşeni elde etmek üzere ne uygulanacağını anlatır. Beklenilen bileşenler, değerlendirmeleri gerçekleştiren yada iyileştirmeleri uygulayan kişiye kılavuzdur.Beklenilen bileşenler özel ve genel uygulamaları kapsar.

3. Bilgilendirici bileşenler; Organizasyonun gereksinilen ve beklenilen bileşenlere nasıl yaklaşacağı hakkında düşünmeye başlamasına yardımcı olacak olan detayları sağlar. Alt uygulamalar,tipik iş ürünleri, disiplin genişletmeleri,genel uygulama detayları, hedef ve uygulama başlıkları, hedef - uygulama notları ve referansların tümü bilgilendirici model bileşenleridir.

Süreç alanı

Süreç alanı, kolektif olarak uygulandığında biralan içindeki ilişkili uygulamalar kümesidir.Bu alan içinde belirgin iyileştirmeler yapmakiçin, önemli olarak değerlendirilen hedeflersetini yerine getirir. Cmmi içersinde 22 süreçalanı mevcuttur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç