Cenin nedir?

İnsanda, ana rah­minde gelişmekte olan organizmaya, döl­lenmenin bir hafta sonrasıyla sekizinci hafta sonu arasında verilen isimdir.

Em­briyoloji, ceninin gelişmesini inceleyen bilim dalıdır. Cenin belirli bir süre sonra bu halden çıkarak organları belirlenen fetüs haline gelir. Çocuğun dünyaya gelmesi sırasında birçok devreler vardır. Önce dışı yumurta hücresi olan ovum, er­kek yumurta hücresi ile yeni bir yavru yap­mak üzere birleşip zigot denilen döllenmiş yumurtayı meydana getirir.

Daha sonra bu zigotun dölyatağında yuvalanıp bölü­nerek çoğalmaya, gelişmesini tamamlama­ya çalışırken geçirdiği dönemlere tıp di­linde değişik isimler verilmektedir. Gebeiik, 28 gün,gebelik ayı hesobs iie 280 gün yani 10 ay sürmektedir. Gebeliğin ilk 12. haftasında canlının organ taslakları­nın tamamlandığı döneme embriyon, eski adıyla rüşeym denmiştir.

Gebeliğin 45. gününde amnios kesesi içinde göbek kordo­nu ile plasentaya bağlanmış 2,5 cm. iik boyuyla embriyo bir virgül şeklinde belir­meye başlar. Kol ve bacaklar henüz tas­lak halindedir. Bu devrede embriyon di­ğer memeli hayvanların embriyonlarından farksızdır. 9. haftada ise baş, boyun, göz, burun ve kulaklar belirgin hale gelmiş ve embriyo insana oenzemeye başlamıştır.

Gebeliğin 3. ayında yani 12. haftada em­briyon artık 9 cm. İik fetüs haline gelmiş­tir. Baş, vücut boyunun yarısı kadar bü­yüktür. Kol ve bacaklar tam şekillenmiş­tir. Dördüncü ayda fetüs 16 om. İik bir bü­yüklüğe ulaşır. Gebeliğin 5. ayına kadar büyümesini geometrik diziye uyan bir hız­la sürdürür. Yani gebelik ayının karesi ile orantılı olarak büyüyen fetüs, örneğin 5. ayda 5- — 25 cm.’ye ulaşır.

Altıncı aydan sonra fetüsün boyunu öğrenmek isterseK gebelik ayını 5 ile çarp­mamız yeterlidir (Ahlfeld – Harris formülü). Bu formüle göre hesaplanırsa 6 ayhk fetü­sün 30 cm., 7 aylık fetüsün 35 cm., 8 aylık fetüsün 40 cm., 9 aylık fetüsün 45 cm., 10 aylık fetüsün yani yeni doğan çocuğun ise 50 cm. uzunluğunda olduğu kolayca bulu­nur.

Doğumdan önce feiüs, oksijen ihtiyacını ve beslenmesini dölyoiağı içinde yapışık ola­rak bulunan plasenta aracılığı ile anne ka­nından sağlar. Fetüsü plasentaya göbek kordonu bağlar ve doğumda bu kordon ebe veya doktor tarafından kesilerek be­beğin annesi ile olon ilişkisine son verilir.

Cenin Öncesi Dönem: Üç hafta sürer. Bu süre içinde döllenmiş hücre sürekli olarak bölünür ve morula adlı büyük hücre kümesi oluşturur. Döllenmesin ardından altıncı günde Blastosit rahim içine yerleşir. İkinci haftada hücreler arasında başkalaşıma başlar. Hücrelerin bir bölümü ileride bağ ve destek dokuyla deriyle oluşturacak biçimde değişikliğe uğrar. Üçüncü haftada ileride kas dokuları oluşturacak olan yeni bir hücre topluluğu oluşur.

Cenin Dönemi: Üçüncü haftada başlayarak sekizinci haftanın sonuna kadar devam eder. Tüm içyapı bu dönemde oluşur. Doğuştan anomaliler genellikle bu dönemde çeşitli etkenlerin gelişim aşamalarının etkilenmesiyle ortaya çıkar. Cenin dönemi sonrada omurgaya dönene somit sayısı cenin yaşını hakkında bilgi verir. Yedi somit oluşunca sinir borusu gelişmeye başlar. Göbek bağı iç kulak oluştuğunda ve gözler belirlendiğinde somit sayısı on dörttür.

Fetüs Dönemi: Sekizinci haftadan doğuma kadar olan süredir. Beyin ve baş gelişimi hızlanır. Yüz oluşur ve insan yapısına sahip olur. Boyu 30mm kadardır. Bu dönemde genellikle daha önce oluşan yapılar gelişerek büyür.

Sözlükte "cenin" ne demek?

1. Dölüt.

Cenin kelimesinin ingilizcesi

adj. foetal [Brit.], fetal, of or pertaining to a fetus
n. embryo, foetus [Brit.], fetus, fruit of the body
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç