Cebren tahsil nedir? (Ekonomi)

(Forced payment) Süresi içinde ödenmeyen kamu alacaklarının, borçlunun rızası gerekmeksizin tahsil edilmesidir. amme Alacaklarının Tahsili Hakkmdaki Kanun’da düzenlenmiştir. Buna göre cebren tahsil şu yollardan biri veya birkaçı ile gerçekleştirilir (m. 54) : Teminatın paraya çevrilmesi, kefilin takibi, yetecek miktarda malların haczedilmesi ve borçlunun iflasının istenmesi (Bkz. Cebri İcra).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç