CDO nedir?

CDO, Collateralized Debt Obligations açılımıyla teminatlandırılmış borç yükümlülükleri anlamına gelmektedir. Kİşisel borçların tekrar paketlenip ikincil piyasalarda tekrar satılabilmesine olanak sağlayan sofistike finansal arçlarda denilebilir. Bu paketler otomobil kredileri, kredi kartı borçları veya kurumsal borçlardan oluşabilir.

Bunlara teminatlandırılmış denilmesinin sebebi arkalarında çeşitli teminatlar olmasıdır. Paketler eğer kurumsal borçlara dayanıyorsa bu tür CDO'lara varlığa dayalı ticari kağıt, eğer mortgage' lardan oluşuyorsa mortgage' a dayalı menkul kıymet denilmektedir.

CDO'ların avantaj ve dezavantajları nelerdir?

CDO' lar piyasaya daha fazla likidite sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır. Bu şekilde bankalar ve şirketler borçlarını satarak, yatırım veya yeni borçlar için imkan sağlar. Ancak CDO' ların en büyük dezavantajı vadesi geldiğinde borçlar artık başkalarına ait olduğu için, meydana getirenlerin onları toplama gibi bir zorunluluğu olmamasıdır.

Bu durum sıkı kredi standartlarına kıyasla CDO ları daha az disiplinli hale getirmektedir. Başka bir dezavantajda CDO ların çok kompleks yapıda olmasından dolayı alıcıların çoğu zaman gerçekte ne aldıklarını bilememeleridir. Genellikle alıcılar satın aldıkları bankaya güvenerek, paketlerin bir değeri olup olmadığına bakmazlar.

CDO ların şeffaf olmaması ve komplekslikleri, satıcıların ürüne olan güvenlerinin kaybolması durumunda, piyasada paniğe sebep olabilmektedir. Bu durum CDO ların tekrar satılmasını zorlaştırmakta 2007 yılındaki Banka Likidite Krizi gibi krizlere yolaçabilmektedir.

CDO’ların yapısı ve işleyişi

CDO, borca dayalı finansal araçlardan oluşan bir portföyden çok çeşitli risk düzeylerini içeren finansal varlıklar yaratma biçimidir. Başka bir tanımla CDO, varlıklardan oluşan portföyün kredi riskini transfer eden finansal araçtır.

Bir CDO’daki nakit akışı yapısı, farklı borçlanma araçlarının biraraya getirildiği havuzdan/ portföyden, sağlanan anapara ve faiz ödemelerini, bölümler olarak adlandırılan CDO finansal varlıkları arasında paylaştırmaktır. Portföyün riski de benzer şekilde paylaştırılır.

CDO’ların yapısı ve işleyişini gösteren bir örnek aşağıda Şekil 1’de yer almaktadır.

cdo

Şekil 1’de yer alan getiri oranları, tahvil portföyünden oluşturulan finansal varlık bölümlerini ellerinde tutan yatırımcılara ödenecek faiz oranlarıdır. Bu oranlar, her bir bölümün kapsamındaki kayıplar karşılandıktan sonra kalan anapara üzerinden ödenecektir. Başka bir deyişle önce zararlar karşılanacak sonra yatırımcılara ödeme yapılacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç